Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till VäSF årsmöte 14 Mars

2018-02-11 19:33
Onsdagen den 14 Mars kl 19,00
  • Uppdaterad: 2018-02-11 20:04

Infanterigatan 15 (Hemvärnsgården) Karlstad

 

Föredragningslista jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner presenteras på SDF hemsida senast 7 dagar före mötet. http://Varmland.skyttesport.se

 

Fullmakt: Underskriven fullmakt (bifogas) skall medföras till mötet.

Ombuden hälsas varmt välkomna till 2018 års SDF-möte

 

Utdrag stadgar:

8 § SDF-möte; Sammansättning, tidpunkt och kallelse

Varje förening äger utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakt skall anges vem som äger utöva rösträtt.

Ombud får inte representera mer än en förening samt får inte vara ledamot av SDF styrelse.

 

12 § Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet  (Motioner)

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall avges skriftligen och vara SDF styrelse tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Rätt att inge förslag tillkommer inom SDF:et röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening med dess utlåtande.

Skickas med E-post This is a mailto link

Senast 1 mars

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

This is a mailto link


 

Värmlands Skyttesportförbund

Årsmöte

Ny stadga SDF

14 mars kl 19,00

Hemvärnsgården

Infanterigatan 15

Karlstad


skytteonline
 

Vi kopplar ihop skyttar!

"Live" Tävling & Träning


Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1