Hoppa till sidans innehåll

6,5 tankar, igen

28 JAN 2018 16:21
När vi nu har startat fältskyttet igen efter årsskiftet så vill jag gärna fokusera på två frågor som jag i dagsläget tycker orsaken till de problem som vi har.
  • Skapad: 28 JAN 2018 16:21

1. Kontakten med Försvaret

Idag utbildar vi instruktörer åt Försvaret och jag undrar egentligen om det är en effektiv länk mellan det civila skyttet och Försvaret. Signaler säger att vi får svårare och svårare att komma in på Försvarets skjutbanor och skjutfält. Vad kan vi göra för att förbättra samarbetet?

I våra led finns idag kikarskyttar som är väldigt kunniga och många som är pedagogiskt lämpliga att föra vidare sin kunskap om skytteteknik m m till bl a de prickskyttar som finns i Försvaret. Skulle vi inte kunna erbjuda våra olika regementen denna utbildning vid ett par tillfällen om året. Detta för att bl a få till stånd ett tightare samarbete.

För något år sedan genomfördes en praktisk utbildning i skytteteknik för prickskyttarna vid Livgardet. Deltagarna i denna utbildning meddelade att det var den bästa utbildning de hade fått under hela sin utbildning.

FSR är fortfarande ett starkt varumärke inom Försvaret. Skyttesportförbundets varumärke är av någon anledning inte lika starkt. Hur skall vi kunna ta tillbaka tappad mark?

Vi måste hitta länken mellan Försvaret och civila skyttet, en länk som vi under senaste tiden mer och mer försvagats.

 

2. Elit-kontra breddskyttet

Vill med en gång poängtera att båda dessa verksamheter är lika viktiga och tappar vi i den ena gruppen så påverkar det även den andra gruppen.

Vet vi egentligen vad vi menar när vi pratar om bredd- resp elitverksamhet?

Jag gör följande enkla definition:

Breddskytte

Skall ha en målsättning som verkar för att vi skall vara så många som möjligt! Alla skall kunna vara med och trivas, oavsett förmåga. All tävlingsmässig gruppindelning skall göras så att alla som har samma förmåga skall tävla mot varandra. Här skall finns stor tillgänglighet till verksamheten, t ex vad beträffar närhet, kostnader och enkelhet att vara med. Med andra ord kvantitet går före kvalité.

Elitskytte

Skall ha en målsättning där vi skall sträva efter att vi skall få fram så bra skyttar som möjligt. Här skall det viktigaste vara en utveckling av skyttarna till att de perfekta skotten skall avlossas. Här är inte tillgängligheten det viktigaste, nej det är t ex bra banor, optimal utrustning, möjligheten till mycket träning och tillgång till kompetenta tränare/ledare. Med andra ord kvalité går före kvantitet

 

 Verksamhetsstyrning

I verksamheten bör vi ha en målsättning som talar om vad vi vill komma. Målsättningen bör vara konkret och gripbar för alla ledare och aktiva. Till målsättning bör kopplas ett antal mätbara mål för kunna mäta om vi med existerande målsättning når dit vi vill komma.

Det fungerar inte med en målsättning som styr både mot elit- och breddverksamheten, de båda verksamheterna (kvalitet kontra kvantitet) ställs då mot varandra. Man kan jämföra med t ex fotbollen, man kan inte ha samma målsättning för Allsvenskan och för Korpen.

Den gemensamma målsättning man nu tagit fram som ledstjärna är ingen konkret styrning och hjälp för verksamheten. Det blir bara floskler som man glömmer så fort man läst den. Inga mätbara mål för verksamheten har kommunicerats ut, vad jag vet.

 

Frågor man ställer sig

1. När vi försöker anpassa klassindelning i 6,5 skyttet så tar det mer än ett år att få igenom. Vill man ändra klassindelning i luftgevär så knäpper man med fingrarna så är det genomfört. Varför denna skillnad?

2. Varför ligger alla årsmöten med Gevärssektionen vid luftgevärsarrangemang? Detta garanterar att luftgevärsintresserade blir i klar majoritet, andra intressenter gör sig icke besvär.

3. Varför kommer så få motioner in till årsmötet som gäller den nationella verksamheten! På FSR-tiden fanns alltid ett tiotal motioner som berörde regelverket. Beror det på att allt är så bra och alla så nöjda att man inte vill ändra något, eller beror det på att intresset för det nationella skyttet minskar mer och mer och nya idéer saknas. Kanske beror det på att men bedömer möjligheten till att få en allsidig belysning av aktuell fråga saknas.

4. Vem ansvarar för korthåll fält i gevärssektionen?

 

Förslag

Vi måste få till stånd en organisationsförändring så att både det nationella (bredd) och den internationella (elit) kan få utvecklas på sitt sätt. Att på central nivå dela upp verksamheten i  två gruipperingar inom Gevärssektionen (en nationell och en internationell) kan vara en möjlighet, men då uppstår en konkurrenssituation i kontakterna med Skyttesportförbundets styrelse. Nej, det som skulle ge en ny injektion till hela verksamheten skulle vara att vi skapar en Gevärssektion (internationellt) och en annan Gevärssektion (nationellt). Både skulle då var för sig verka direkt under Skyttesportförbundet och arbeta mot sin unika och konkreta målsättning och konkreta mål.

Detta skulle troligtvis också underlätta de lokala/regionala kontakterna med Försvaret.

Detta skulle då naturligtvis innebära två årsmöten, där de båda verksamheternas grundstenar skulle vara styrande på resp möte.

 

Hör gärna av dig med dina åsikter i ovanstående frågor!

 

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1