Hoppa till sidans innehåll

Nya regelverket

04 JAN 2011 11:20
Så har då Regelboken för Nationells Skytte 2011-2013 kommit ut. Noterar nu att den inte kommer att tryckas utan finnas att tillgå på nätet på Skyttesportförbundets hemsida, under Gevärsskytte.

 • Skapad: 04 JAN 2011 11:20

Har gått igenom den lite flyktigt och noterat en hel del positiva ändringar när det gäller 6,5-mm-skyttet t ex:

 • Jämförelsetalen har höjts för uppflyttning till klasserna GF 3 och GF 4
 • Klarläggande har gjorts när det gäller kompetenser till Riksmedaljen. Nu kan man delta i båda mästerskapen och det räcker att man klarar kompetensen vid ett av dessa.
 • Pall får användas i knästående utan dispensansökan från klass 55 och äldre.
 • Finns i Regelboken klarlagt att kompetenser kan räknas även på dubbelserie med samma krav som alternativa grundomgången
 • I princip kommer färdigskjutning i banskytte att beviljas vid eldavbrott p gr av att något fel uppstått
 • Man har nu gått över till ett ”kort”, aktivitetskortet, som också innebär att man klarat gevärsskyttekortet

 

Sex positiva förändringar vilket är mycket bra. Kvar står dock en hel del frågetecken som inte har fått någon lösning i en nya regelboken

 

 1. Den s k proppen har ännu inte fått någon lösning som Skyttesverige kan enas om. Ett förslag till en lösning på frågan som troligen omgående skulle få en närmast 100 %-ig anslutning, hade varit om man valt  att proppen skall vara frivillig och i första hand användas för att snabba upp visitationen efter skjutning. Gjord enkät visar att detta skulle få en omedelbar acceptans av 81 % av våra 6,5-skyttar. Men regelkommittén fortsätter med sin säkerhetslinje och det innebär att vi endast har 43 %-ig acceptans enligt de enkätsvar som kommit in.
 2. Att alla aktiva skyttar skall ha aktivitetskort är väl de flesta överens om. Aktivitetskortsnummer skall anges vid föranmälningar och dess nummer kan sedan kollas via Skyttesportförbundets hemsida. Detta innebär att alla föranmälda skyttar skall vara kollade inför aktuell tävling. Dessutom är det ju resp förenings ansvar att se till att man endast anmäler skyttar som löst aktivitetskort. Vid efteranmälan skall givetvis aktivitetskort visas upp på plats. Tycker detta skall fungera bra men….

detta räcker tydligen inte vid SM och andra riksskyttetävlingar så skall nämligen kortet uppvisas vid vapenkontrollen!!!! Varför???? Man har ju redan tidigare kollat att alla startande skyttar har löst aktivitetskortet.

 1. Nu är det nya rutiner när det gäller att lösa aktivitetskort och en fråga som automatiskt inställer sig är ju när anses man ha löst aktivitetskort. Är det när föreningen noterat att en skytt har betalt in pengarna för aktivitetskortet eller är det när skytten har kortet i sin hand??? Detta framgår inte av regelboken.
 2. Vad menas med undantaget från aktivitetskort när det står: ”i den egna föreningens verksamhet, utan att andra föreningars skyttar är inbjudna….”

På Stålboda har vi som bekant en modern och ändamålsenlig skjutbana. Denna bana utnyttjar vi tillsammans med 4-5 andra föreningar. För att utnyttja banan så effektivt som möjligt så samordnar vi våra verksamheter och har gemensamma serietävlingar, figurskjutningar och olika cuper m m. Våra föreningsmästerskap avgör vid samma tillfälle men dessa sker då naturligtvis föreningsvis. Nästan all vår nyrekrytering sker i vid dessa gemensamma arrangemang. Vad innebär det i aktivitetskortssammanhang??? Måste en skytt som vill prova på, lösa aktivitetskort vid dessa gemensamma arrangemang då mer än en förening deltar vi dess föreningstävlingar????

 1. Hur laddning i fältskytten skall gå till är f n oklart. I Regelverket står att läsa ” I aktuell skjutställning, eller i sittande med minst ett knä i marken, mynningen i skjutriktningen, SEX PATRONER LADDA OCH SÄKRA.” I ett uttalande har Regelkommittén sedan meddelat att det är upp till tävlingsledaren att besluta om laddning skall ske i aktuell skjutställning eller med minst ett knä i marken.

Här finns ju en tydlig oklarhet.. vem bestämmer i vilken ställning laddning skall ske??? Tävlingsledaren eller den enskilde skytten ????

Enligt min uppfattning bör alla av säkerhetsskäl ladda i samma ställning, d v s med minst ett knä i marken (undantag i knästående då man bör ladda i skjutställningen). Om skytten själv skall avgöra i vilken ställning han skall ladda och om man ser det ur rättvisesynpunkt så vill man ju så fort som möjligt komma ner i eldställningen för att ”mäta in” figuren. De som väljer att ladda i eldställningen har här en klar fördel då man i lugn och ro kan mäta in figuren utan att behöva invänta kommandot ”Inta eldställning”. Förlorare är de skyttar som inte kan ladda i eldställningen, skall de verkligen behöva bli handikappade….skall inte alla behandlas lika????

 1. När en skytt har för många skott på tavlan står nu att läsa i Regelboken: Om skytt, utan att själv orsaka det, får ett skott för mycket på sin tavla och det är ställt utom allt tvivel vilket det felaktiga skottet är skall det räknas bort. Vet man inte vilket enskilt skott men med säkerhet i vilken serie skall korrigering göras i aktuell serie. I annat fall får skytten tillgodoräkna sig de fem högsta valörerna och vid skjutning skott för skott den högsta valören, förutsatt att det på någon tavla saknas ett skott. Om det inte saknas skott på någon tavla, eller om skytten får fler än ett skott för mycket på tavlan, utan att själv orsaka det, skall omskjutning äga rum.”

 

Har stor förståelse för att vi i möjligaste mån skall undvika omskjutningar. Är det troligt att en skytt skjutit på fel tavla så är det OK att den som fått för många skott får räkna sina bästa skott. Men är det verkligen OK att flera skyttar (2 eller fler) får tillgodoräkna sig de bästa skotten om en skytt har ett skott för lite på sin tavla. Det har ju visat sig att man i princip i alla tävlingar kan skjuta sex skott i en ställningsserie och få räkna de fem bästa. (Det är alltid någon som tappat ett skott). Tycker inte vi skall locka skyttarna till fusk. Vad var det för fel på gamla sättet (ett skott från grannens tavla)?? Dessutom tycker jag att omskjutning alltid skulle gälla i de fem avslutande skotten i finaler. Tar ingen tid att skjuta om ett skott när skyttarna redan är på vallen.

 1. Saknar i regelverket uppgift hur man skall agera när regelmässiga tvetydigheter sker i avslutande finalskjutningar. Speciellt känsligt är detta i våra större mästerskap. Man kan ju näppeligen avsluta mästerskapet och sedan ta ställning i en avgörande fråga av tävlingsledaren i en fråga alternativt sammankalla juryn. Frågan måste, som jag ser det, avgöras innan nästa skott skall skjutas. Under de senaste åren har denna typ av frågor uppstått vid minst två tillfällen. Vid ett tillfälle markerades endast upp fyra skott i liggandefinalens fem första skott. I detta fallet fick juryn, medan skyttarna låg väntande i skjuthallen, i all hast ge sig ner i markörgraven och tolka tavlan som visade sig innehålla fem skott. Denne skytt blev sedermera Svenska Mästare. Vad hade hänt om frågan skulle avgjorts efter finalen var färdigskjuten. Det andra fallet hände ju i somras när en skytt sköt fem provskott i st f tre som kommenderats..

Hur skall tävlingsledaren hantera denna typ av frågor i en så pressad situation som en final i ett större mästerskap onekligen är.

 1. I nya Regelboken har införts två nya klasser vad beträffar 6,5 mm. Tidigare har vi haft 9 olika klasser och nu har vi plötsligt 11 klasser. Tycker det är positivt att man skapat flera åldersklasser på veteransidan. Men det känns på något sätt fel att vi ökar antalet klasser när deltagarantalet hela tiden minskar. För att bibehålla de nio klasserna borde vi kunna ta bort klasserna 17 och 70. Tycker inte de har någon som helst funktion att fylla. Skyttar som är 16 och 17 år gamla borde kunna hanteras på samma sätt som de som är 18 år och äldre. Klass 70 behövs helt enkelt inte. Har vi tidigare haft 56 och 66 så borde det ju räcka med 55, 65 och 75??? Sen finnas ju alltid möjligheten att inrätta flera klasser när behov föreligger.

 

Vad tycker du????

Hör gärna av dig med dina åsikter!

 

klasg

 

 

Skribent: Bo Knoblauch

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1