Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-bulletin

15 SEP 2014 10:42
  • Skapad: 15 SEP 2014 10:42

Bansäsongen närmar sig nu sitt slut och det är dags att reflektera lite, dels över vår verksamhet och dels över vad som diskuterats ute på skjutbanorna under sommaren.

I dagsläget noterar vi t ex följande:

  • Verksamhetsåret löper på kalenderårsbasis (enl stadgarna)
  • Tävlingslicenserna löper kalenderårsvis
  • Klassificeringen löper från 1/10 till 30/9

I vissa delar av landet kanske klassificeringstidpunkten för 6,5-skyttar inte är så viktig, då verksamheten i okt-dec är ytterst begränsad, men i andra delar av landet har den stor betydelse och skapar stora administrativa problem och ställer till med oreda i vår redan klena tävlingsverksamhet.

Tydligen är det inte bara jag som tycker detta är underligt. I den enkät som gjorts i början av juni i år visar det sig att 92,4% av de tillfrågade 6,5-skyttarna önskade att klassificeringen i stället skulle göras den 1 jan och således löpa kalenderårsvis.

Enkäterna skickades ut till 378 personer i målgruppen ”6,5-skyttar” och hela 42,1 % av respondenterna svarade på enkäten. Svar inkom från 6,5-skyttar i samtliga distrikt.

Vi närmar oss nu 1 oktober och Regelkommittén, som informerats om enkäten och de synpunkter som inkom i samband med enkätsvaren, har inte reagerat. Mer än 92 skyttar av 100 tillfrågade vill alltså ha till stånd en förändring och beslutande instans gör ingenting! Visst verkar det underligt!

 

FÖRSLAG

Föreslår att vi oavsett vad som står i vårt regelverk väntar med omklassificeringen till den 1 jan. Förslaget innebär en form av ”civil olydnad”, men detta är tydligen enda sättet att få de beslutande att lyssna på de aktiva.

Givetvis skall vi inte hindra någon enskild skytt som av åldersskäl vill skjuta i ny klass från 1 okt.

Om vi sköter omklassificeringen per den 1 jan i föreningarna skulle det innebära att tävlingsåret blir  detsamma som verksamhetsåret. Detta skulle då underlätta dels tävlingsverksamheten och dels det administrativa arbetet i föreningarna. Föreningens verksamhetsberättelse skulle då t ex kunna omfatta ett helt tävlingsår och budget och ekonomisk uppföljning skulle likaledes sammanfalla med tävlingsåret.

Blir vi tillräckligt många som väntar med klassificeringen till årsskiftet så måste det innebära att Regelkommittén ser sig tvingade att lyssna på de aktiva utövarna.

 

Vad tycker du? Hör gärna av dig med synpunkter i denna och andra frågor!

 

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1