Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-enkät

29 MAR 2016 18:02
För ett tag sedan så fick vi nationella skyttar ett reviderat regelverk. Mycket var till det bättre, men de synpunkter jag fått visar att det fortfarande finns lite att jobba vidare med. Med anledning av detta skickar jag ut denna enkät.
  • Uppdaterad: 05 APR 2016 09:07

Det är min förhoppning att du svarar på den. Det räcker att du skickar din svarsrad till mig (precis som en tipsrad). Givetvis får du lämna synpunkter om du så önskar på de olika frågorna. Det är viktigt att vi får in många svar, ju fler vi är ju tyngre väger synpunkterna.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. I banskytte gäller fortfarande att om en skytt får för många skott på sin tavla får han räkna de bästa skotten om någon annan i skjutlaget saknar ett skott, detta gäller även i finaler med markering efter varje skott. Vad tycker du om detta?

1. Det var bättre med gamla regeln då man fick räkna de fem bästa skotten om närmaste granne saknade ett skott. Då visste man vad det extra skottet kom ifrån. I andra fall skall omskjutning gälla.

x. Nu gällande regel enligt ovan är bra.

2. Bra med nuvarande regel när det gäller serier med ett antal skott. I finaler med skottvis markering bör det alltid vara omskjutning, då skapas bättre rättvisa och den extra tidsåtgången är minimal.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2. I det nya regelverket har åldersklasserna för ungdomar ändrats. Tidigare fanns det två klasser 15 (upp till 15 år) och 17 (16-17 år). Det har man nu ökat på till tre klasser, klass 13 (14 år), klass 15 (15-16 år) och klass 17 (17-20 år).  Är detta det mest optimala när det gäller 6.5-skyttet.

1. Det var bättre tidigare då vi hade två klasser, en för de yngsta som skjuter med stöd och en för de upp till 17 år som skjuter utan stöd. Från 18 år sköt man i prestationsklasserna.

x. Det räcker med en ungdomsklass som skjuter med stöd. De som skjuter utan stöd bör placeras in i prestationsklasserna, då får vi bättre underlag i klasserna 1 och 2.

2. Bra med den nya uppdelningen på 3 åldersklasser för ungdomarna och att dessa klasser täcker upp till 20 år.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

3. Det är många nationella skyttar som inte använder Tävlingskalendern på Skyttesportförbundets hemsida. Man besöker i stället hemsidor från olika distrikt som på ett riksomfattande sätt presenterar inbjudningar och resultat. Vad tycker du om Skyttesportförbundets Tävlingskalender?

1. För komplicerad, svårt att hitta det jag söker.

x. Sidan är bra och de nationella skyttarna kommer snart att hitta dit.

2. De inbjudningar och resultat som jag söker finns sällan på sidan.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

4. Vid SM i fältskytte har man beslutat att ha en gemensam föreningslagtävling för Öppen klass och Vet SM. Man får alltså blanda hur man vill i dessa båda mästerskapsklasser trots att de har olika svårighetsgrader på tävlingen. Däremot får inte skyttar i JSM vara med i denna lagtävling. 2013 när Öppen klass och Vet SM hade var sin föreningslagtävling startade sammanlagt 35 lag. Fr o m 2014 skapades en gemensam föreningslagtävling för dessa båda mästerskap, och då har antalet startande lag varit 18 resp 30. Vad tycker du om föreningslagtävlingen vid SM i fältskytte?

1. Inkludera även JSM-klassen och ha en gemensam föreningslagtävling för diopterskyttarna. I JSM har ju ändå, under de tre senaste åren, endast ett föreningslag ställt upp bland juniorerna.

x. Givetvis bör vi ha skilda föreningslagtävlingar, eftersom inte alla skjuter på samma villkor. Detta är troligen den enda tävling i RF där inte alla deltagare tävlar på samma villkor.

2. Det är bra som det är, fler föreningar kan få ihop lag med en sammanslagen lagtävling för föreningslag. Vi kan bortse från att man har olika svårighetsgrader i tävlingen.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

5. Av tradition ligger Gevärssektionens årsmöte vid ett större luftgevärsarrangemang. Detta innebär naturligtvis att det kommer många deltagare från luftgevärsleden, dessa delegater är ju redan på plats. Skall någon från en annan gren ta sig till mötet så kostar det ett par 1000-lappar extra vilket inte föreningarna tycker det är värt eftersom man ändå är i underläge. Många menar att eftersom årsmötet inte är grenneutralt är det inte lönt att skicka in motioner eller andra då det visat sig att en luftgevärsdelegaterna hela tiden har majoriteten bland beslutsfattarna. Vad tycker du?

1. Årsmötena bör ligga på grenneutrala platser och tidpunkter. Då behandlas och värderas alla grenar lika högt. De olika distrikten bör uppmanas att skicka delegat till mötet. Dessutom kan givetvis föreningsrepresentanter komma till mötet

x. Bra som det är. Viktigt är att så många delegater som möjligt finns på mötena.

2. Lägg gärna mötet tillsammans med ett större arrangemang, men då bör dessa arrangemang alterneras, luftgevär vart tredje år, korthåll vart tredje år och 6,5 vart tredje år.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6. I dagsläget krävs att alla arrangörer skall infordra tävlingslicens-id för alla skyttar som anmäls till en tävling. Man kräver också att alla resultatlistor skall innehålla deltagarnas tävlimngslicens-id. Eftersom skyttarna behåller samma id år från år så kan man ju inte se att en skytt löst tävlingslicens bara för man får tillgång till en skytts tävlings-id. Tycker du att det är nödvändigt att ha denna tidskrävande hantering av licens-id.

1. Vid tävlingar med föranmälan bör arrangören ha ansvaret att kolla upp att tävlingslicensen är betald via Skyttesportförbundets hemsida, där all som betalt årets licens skall vara registrerade. Vid tävlingar med anmälan på plats bör aktuellt distrikt åläggas att göra stickprov ur presenterade resultatlistor.

x. Alla som har löst tävlingslicens bör ha ett kort att uppvisa vid upprop. Detta skall förnyas varje år, så att man på ett enkelt sätt kan se att årets licens har lösts.

2. Bra som det är. Även om själva licensen inte säger att årets avgift inbetalts, så skrämmer det alltid några. Ansvaret för kontroller och påminnelser bör ligga helt på central nivå

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

7. I dagsläget har vi fyra st åldersklasser bland veteranerna, 55, 65, 70 och 75. Regelverket skrivs ju i första hand för föreningsnivån. Det har framförts synpunkter på att föreningarna i allmänhet inte har behov av fyra veteranklasser. Med anledning av detta slås ofta olika veteranklasser ihop och det varierar ofta från tävling till tävling. Detta skapar kaos när man skall slå ihop resultat från olika deltävlingar.  Vad tycker du om detta?

1. Räcker med obligatoriska klasserna 55 och 65. Finns behov av fler klasser, kan t ex 70 och 75 användas.

x. Som obligatoriska veteranklasser bör vi ha 55, 65 och 73.

2. Bra som det är. Det finns ett behov att dela upp veteranerna i fyra klasser.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Ja, detta var det frågor som jag hoppas du har åsikter om. Är det någon fråga du önskar hoppa över så markera denna fråga med ”-”. Givetvis är du välkommen med synpunkter på frågeställningarna. Jag lovar att föra alla frågor vidare som inte innehåller något namn på någon person. Jag har ju fått ett gult kort för att jag tyckt till lite för mycket, så därför måste jag censurerar bort alla förslag/synpunkter som innehåller något personnamn.

Detta är ditt sätt att påverka vår verksamhet, ju fler svar som kommer in, ju tyngre kommer ju enkätsvaren att väga. Du kan svara med en enkel ”tipsrad” till mig.

Jag väntar på ditt svar!

 

klasg

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1