Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-fråga

28 AUG 2019 17:08
Har nu sammanställt svaren jag fått in angående benämningen på våra ungdomsskyttar inom 6,5-skyttet. Tack till alla er som svarade!
Sammanställningen och erhållna synpunkter bifogas.
  • Uppdaterad: 28 AUG 2019 17:08

ENKÄT!

Under året har det blivit mer och mer klart för mig hur olycklig klassbenämningen 13-15 inom 6,5 skyttet är. Vi vet ju att den klassen är för skyttar upp t o m 16 år och de får skjuta med stöd. Men nya skyttar som kommer till oss de förstår av naturliga skäl inte detta.

Bara under sommaren har jag fått ett tiotal frågor som rör denna klassbenämning. Det har varit av tre typer:

1/ Förälder till en 12-åring frågar om inte sonen/dottern får vara med i 6,5-skyttet. Klassen är ju bara från 13 år. I vilken klass skall min son/dotter då skjuta i?

2/ Ungdomar som säger att det förekommer fusk i andra föreningar. Ungdomar som bevisligen är 16 år skjuter i klassen 13-15 med stöd. De borde ju skjuta i klass 1

3/ Ungdomar som frågar om de inte får skjuta med stöd längre när de är 16 år. De har blivit hänvisade till klass 1, trots att de vet att andra ungdomar ligger kvar i klass 13-15 även det året de fyller 16 år.

Bara det att frågor av ovanstående typ dyker upp är olyckligt för 6,5-skyttets utveckling.

Det finns olika förslag till lösning på problemet och ett förslag kan vara att ändra benämningen på klassen. I andra idrotter åldersklassificeras ungdomar och benämningen på tillhörigheten är då utan undantag den maxålder man får ha i resp klass. Vi behöver ju inte följa den benämning som finns i luftgevär, korthåll där situationen är en helt annan.

Här nedan finns tre förslag på vad vår ungdomsklass i 6,5-skyttet bör heta. Gäller alltså ungdomar      t o m 16 år som får skjuta med stöd

1. Behåll nuvarande benämning ”13-15”

2. Benämn klassen för ”U”  som i ungdom

3. Benämn klassen ”16”

Vad tycker du? Kom gärna med lite synpunkter i frågan. Skicka ditt svar med ett enkelt svarsmail.

Jag lovar att vidareföra en sammanställning till beslutsfattarna!

 

Klasg

This is a mailto link


Eftersom det råder stor okunnighet ute i landet om vilka som får skjuta i klass 13-15 i 6,5-skyttet så ställde jag en fråga till aktiva 6,5-skyttar om vad klassen borde heta för att undvika olika typer av missförstånd.

Fick omgående in 29 svar med olika synpunkter och förslag. Såväl frågeställningarna som jag gjorde och de synpunkter jag fick in bifogas.

Svaren fördelade sig enligt följande:

13-15                    7,0 %

U                        62,3 %

16                       20,2 %

Annat                 10,5 %

Även om svaren var förhållandevis få, så visar de med all tydlighet att man ute bland de aktiva inte gillar nuvarande benämning, 93 % tycker en förändring vore bra!

 


 

Tycker man ska benämn klassen för ”U”  som i ungdom.

Sen klargöra vilka åldrar som får skjuta i klassen Ungdom. (NO)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tack för senast..😁

Som svar på din fråga tycker jag att klass U vore lämpligt då klåfingrar ofta är framme och ändrar på saker.

Sen skadar det inte om man tittar i reglementet ibland... (UP)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hej Klas!

Håller med dig, bör vara U. (ST)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kalla klassen U (UP)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hej

 

I vår förening där vi bedriver verksamhet i luftgevär, korthåll och 6,5mm så tror jag att det bara orsakar ytterligare förvirring om klassbenämningarna skulle skilja sig åt. Vi är redan vana att tänka på klasserna som det är i dagsläget, och eftersom vi försöker ha ett stort utbyte mellan disciplinerna blir det ett mindre problem att hålla koll på då vi redan vet vilken klass man har i luft eller korthåll.

 

Läget idag är ju att det fanns klass G 13 och klass G 15, men pga. få utövare så slogs dessa ihop till "G 13-15", vilket med ett bindestreck förvisso kan se ut att definiera ett åldersspann. Man kanske borde skriva det som G 13-G 15 eller liknande, med klassförkortningen före siffran båda gångerna, för att förtydliga att det innefattar två klasser. (VM)

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Hej Klas!

Jag uttalar mig som privatperson i denna fråga. Skriver så för att undvika ev kopplingar till andra uppdrag jag har.

 

Jag tycker att alternativ 3 är bra. Skriv sedan en förklaring i regelboken om att det är för skyttar som fyll högst 16 år innevarande kalenderår.

 

En reflektion från mig är varför inte 15 år kan vara högsta åldern med stöd. Det är inte svårare än kh?

(SM)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hej Klas !  Jag tycker ; alt  3  (ST)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

De är klart de ska heta ungdom och sen ska de vara klart vilken datum som är sista dag dom kan skjuta i den klassen (DA)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hej Klas!

 

Jag tycker att klassen bör heta U och vända sig till Ungdomar t o m 15 år dvs hela det år då de fyller 15 år.

 

Om klassen ska heta 16 ska den vända sig till Ungdomar t o m 16 år dvs hela det år då de fyller 16 år.

 

Ursprungligen var klass 1 en klass för äldre nybörjare men framledes kanske man ska flyttas från U till klass 1.  (GÄ)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hej

Jo, det vore ju klokt att ändra. U eller 16 spelar nog inte så stor roll, men 13-15 blir ju fel. (SM)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hej Klas.
Skapa en liggklass för alla. (SÖ)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

U enkelt för alla Och det gäller från 1 år tom 16 år ha de (ST)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hej Jag tycker klass U (VG)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jag godkänner dom 3 föreslagen de ser bra ut. (ÖR)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Förslag 2. (VÄ)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Klass U låter väl bra om man klargör reglerna (DA)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Då enligt Skytteregelboken klassbenämningen anger lägsta tillåtna ålder i klass

borde klassbenämningen vara G 13. (VM)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Klassbenämning. Det är lämpligt att klassen heter ungdom. (SÖ)

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Enkelt som möjligt så att det inte råder någon tvekan vilken klass man ska skjuta! 13-15 är ju pedagogiskt dumt när det gäller 12-16 år här har någon tänkt olyckligt. Ska det vara siffror ska det naturligtvis stå 12-16 år (VG)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

16 räcker. (SÖ)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1