Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-läget

04 MAJ 2012 20:43
  • Skapad: 04 MAJ 2012 20:43

Så är både Gevärssektionens och Skyttesportförbundets årsmöten avklarade och dessa gav ju i och för sig inte signaler om några direkta förändringar.

Det fanns ju en motion om bildandet av en egen sektion för nationellt skytte. Denna motion avslogs som väntat men förbundsstyrelsen skickade med följande pekpinne till gevärssektionen. ”… att det är upp till denna sektion att formera sig så att alla grenars olika intressen tillvaratas.”

När det gäller 6,5-skyttet hoppas jag att detta innebär att Gevärssektionen inte längre kommer att fatta beslut i 6,5-frågor utan att ha en dialog med de aktiva 6,5-skyttarna i fortsättningen. Detta innebär ju också att man bör ifrågasätta de fyra beslut man fattat efter sammanslagningen utan att dessa frågor kommunicerats med de aktiva 6,5-skyttarna.

Med anledning av detta har jag i ett brev till gevärssektionens ordförande Mikael Svensson återigen ifrågasatt de fyra besluten som man fattat utan dialog med de aktiva:

 

Fyra frågor som snarast måste lösas för det nationella 6,5-skyttet:

Nedanstående frågor har ställts i två olika enkäter till 6,5-skyttar. Dels till c:a 400 st 6,5 skyttar där c:a 135 svar kom in och dels till nätverket för 6,5-skytte.

Vid dessa enkäter har framkommit att mellan 64 och 93% är motståndare till nu gällande regler. Detta måste ju innebära att det är akut med en förändring.

  • Laddning i fältskytte. Notera att vid årets SM i Vårgårda fick arrangörerna fråga skyttarna vilka kommandon man tyckte skulle användas på stationerna eftersom regelverkets kommandon inte kunde användas.
  • För många veteranklasser. Fyra veteranklasser är för många. Ett första mål bör vara att snarast gå ner till tre st.
  • Klassificeringstidpunkt. Denna fråga är den som har störst splittring bland de aktiva och deras föreningar. Detta innebär att vi idag har uppskattningsvis 60-65 % som fortsätter att klassificera enligt verksamhetsåret, d v s vid kalenderårsskiftet. Övriga 35-40% har anammat luftgevärsåret, d v s att klassificera per den 1 oktober. Detta ställer till stora problem dels på inbjudningstävlingar under sista kvartalet där en del skyttar är omklassificerade och en del inte.  Ställer också till problem i föreningar och skytteunioner som har såväl ban- som fältskjutningar under sista kvartalet. Denna splittring i verksamheten är bara av ondo och skapar incitament till mycket onödiga destruktiva diskussioner ute bland skyttarna. Hur kan vi ensa föreningarna i denna fråga?
  • För många skott på tavla i banskytte. Här önskas omgående en återgång till gamla regeln att om ett skott saknas på närmaste grannes tavla får de fem bästa räknas. I annat fall skall omskjutning ske. Här gäller ju att hitta ett avvägande mellan rättvisa och smidiga arrangemang.

 

Som avslutning i mitt brev ställde jag dessutom följande frågor till Mikael Svensson:

 

Jag ställer också följande fyra frågor direkt till dig:

 

  1. Tar man denna typ av incitament till förbättringar för det nationella skyttet på allvar?
  2. Kommer man att ta upp dessa frågor till diskussion i Gevärssektionen/Regelkommittén?
  3. Om svaret är ja, när kommer detta att ske?
  4. I så fall, hur får vi aktiva skyttar veta resultatet av dessa diskussioner?

 

Svaret kom gan ska snabbt från Mikael Svensson och löd enligt följande:

 

Hej! Klas

 

Svar på dina fyra frågor:

 

1) Ja, alla förslag och idéer från organisationen tas på allvar. Om besluten sedan faller 100% i smaken är väl däremot en utopi.

2) Frågorna behandlas av Gevärssektionen, sedan regelkommittén berett respektive fråga.

3) Detta mail kommer vidarebefordras till berörda direkt, jag tar sedan upp frågorna på vårt telefonmöte 27/5, vi har även ett längre möte 6-7/7.

4) Hemsidan är företrädesvis vårt forum för såväl regelbok, som förändringar. Förändringar läggs ut som nyheter på skyttesport.se/gevär

 

Dina frågor kommer med andra ord att behandlas. Däremot har jag en erfarenhet att beslut som stressas fram ofta blir fel och sedan får justeras. Det finns en hel del att se över och det görs inte över en natt av ideellt arbetande ledare. Jag hoppas att du är tillfreds med svaret.

 

Mvh

 

Mikael Svensson, ordf Gevär

 

Vi får alltså under de närmaste månaderna bevaka Skyttesportförbundets hemsida och se om man har tagit åt sig av kritiken och får ett regelverk som vi kan acceptera. När vi väl har ett fungerande regelverk så kan vi alla komma med förslag och olika typer av förbättringar i vår verksamhet.

Man har också lovat att förändringar skall läggas upp som nyheter på hemsidan, så att vi alla kan notera de förändringar som görs. Senaste korrigeringen gjordes ju utan att detta noterades som en nyhet på hemsidan och därför uppmärksammade inte alla att man korrigerat texten i regelverket.

 

Hör gärna av dig med synpunkter positiva likaväl som negativa!

Tillsammans är vi starka!

 

Ha de bra och ha en 3-vlig banskyttesäsong

 

klasg

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1