Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-nytt

05 FEB 2014 19:55
Så har då regelkommittén betat av ännu en av våra frågor. Idag kom nämligen denna information på Gevärssektionens hemsida:
  • Uppdaterad: 05 FEB 2014 19:57

Regel för "Norska remmen" och hur den får användas i Gevär 6,5 har förts in under 9.3.1 i Regelboken.

 

och i nämnda paragraf står följande:

 

För Gevär 6,5 gäller dessutom att delad rem, modell ”Norge”, får användas. Den skall vara fäst i

gevärets båda remfästen och får inte vidröra geväret bakom främre handens grepp.

Mycket positivt att man analyserat frågan och kommit till beslut. Tack RK!!!

 

Då är det bara att hoppas att man penetrerar de återstående fem frågorna, kommer till beslut, och på samma fina sätt informera om vilket beslut man fattat. Har man en avvikande ståndpunkt än vad 6,5-skyttarna har så vore det också positivt en motivation till beslutet i aktuell fråga!

 

Låt mig för säkerhets skull påminna om återstående fem frågor:

 

1/ Vi har för många veteranklasser. (Förslag 55-65-72)

2/ 6,5-skyttet önskar att klassificeringstidpunkten skall vara den 1 januari

3/ Översyn av vad som bör göras när skytt har för många skott på tavlan i banskytte. Dels när man skjuter serievis och dels när man skjuter skott för skott (finalskjutningar)

4/ Analys över förberedelsetiden i fältskytte på skjutstationen

5/ Pipförlängning upp till en faststrälld maxlängd för 6,5-vapen. För att underlätta de som skjuter med kortare pipor och som ser lite sämre. Önskar samma regel som finns i korthåll och som man har nationellt i Danmark.

 

 

klasg

 

 

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1