Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-nytt igen

15 MAJ 2014 21:48
Glädjande nog kan vi nu konstatera att Regelkommittén har lyssnat på signaler från 6,5-skyttarna. Nu kan man nämligen lösa följande på Skyttesportförbundets hemsida under Gevärsfliken:
  • Skapad: 15 MAJ 2014 21:48

Nyheter i Regelboken Nationellt skytte

2014-05-14 20:02

Med anledning av förslag från olika håll, angående förberedelsetid i fältskytte och pipförlängning för gevär 6,5, har Regelkommittén tagit beslut om justeringar i Regelboken Nationellt skytte.

 

Förberedelsetiden i fältskytte har ändrats till 2 minuter i kommandoserierna under 3.4.5, 4.4.5, 5.4.5 och 6.4.5.

För gevär 6,5 tillåts total piplängd upp till 740 mm inklusive förlängning och har införts under 4.4.1.

 

TACK REGELKOMMITTÉN

 

Men tydligen har man ännu inte diskuterat de tre första (och äldsta) punkterna i de önskemål som framförts. I varje fall inte vad vi fått veta, några protokoll publiceras ju inte vad jag vet.

Vill gärna veta vad du tycker om följande punkter:

 

1.  Vi har för många veteranklasser 

Kommentar: I dagsläget finns det väldigt få tävlingar, om ens några som har behov av fyra veteranklasser. Ofta blir det bara någon enstaka eller några få skyttar i någon klass. Detta innebär att vi tappar en stor del av tävlingsmomentet. Arrangörerna har också stora problem att få ihop prisbord med så många klasser.

Visserligen säger man att det är ju upp till resp tävlingsarrangör att själv bestämma vilka klasser man vill ha i en tävling. Men det är ju inte så enkelt. Regelboken är en form av likriktare av verksamheten och den följs av de flesta. Börjar man sedan lokalt ändra i den föreslagna klassindelningen, så sker det på olika sätt på olika tävlingar och skyttarna känner sig osäkra när klassindelningen varierar från tävling till tävling.

Förslag: Fastställ omgående veteranernas klassindelning att vara 55-65-72.

 

2.  Ändra klassificeringstidpunkten till 1 jan 

Kommentar: Att klassificera om skyttarna har accepterats av föreningarna i södra Sverige. Medan de allra flesta föreningarna i mellersta och norra Sverige fortfarande klassificerar om vid årsskiftet. Givetvis måste vi såväl rättvise- som administrativa skäl klassificera om vid samma tillfälle och vid ett tillfälle som accepteras av alla.

Även om ledamöter saknas ifrån mellersta och norra Sverige i såväl Gevärssektionen som i Regelkommittén så kan man ju inte bortse från verksamheten i dessa delar av landet.

Att klassificera om den 1 oktober innebär att man skall klassificera i många fall efter det att fältskyttesäsongen startat i mellersta Sverige och i norra Sverige startar den egentligen inte förrän efter årsskiftet. Av denna anledning har man ofta byggt upp sina tävlingar att löpa kalenderårsvis. Av gällande stadgar framgår ju också att föreningarnas verksamhetsår är kalenderåret. Varför skall man bryta alla löpande tävlingar mitt i ett verksamhetsår???

Förslag: Återgå omgående till den 1 jan som klassificeringstidpunkt för 6,5-skyttet.

 

3.  Skapa tävlingsmässig rättvisa i banskyttet 

Kommentar: I dagsläget får man i princip alltid räkna de bästa skotten om man fått för många skott på sin tavla. Att någon skytt sköt på fel tavla var förr i tiden ett stort arrangörsmässigt administrativt problem, men mängder av omskjutningar. Detta problem eliminerades då man fattade beslutet att om det saknades ett skott på närmast grannes tavla så fick man räkna de bästa skotten i alla övriga fall så gällde omskjutning. Det var en väl genomtänkt regel då man med all tydlighet visste vad det extra skotten kom ifrån. Denna regel ändrades för några år sedan och nu gäller att om det saknas ett skott på någon tavla i ett skjutlag får alla som har för många skott, räkna de bästa skotten. Det innebär ju i princip att alla kan hjälpa alla. Det finns exempel på att en skytt på tavla 23 av misstag(???) skjutit på tavla 3.

En annan sak är ju när någon i en finalskjutning, med skottvis markering, får ett skott för mycket på tavlan. Skall han då få räkna det bästa skottet och kanske vinna ett stort mästerskap på ett skott som man inte själv skjutit? Här är det ju inga tidsmässiga problem att göra en omskjutning och på sätt få en rättvis tävling.

Förslag: Återgå till att man får räkna de bästa skotten om någon av de närmaste grannarna saknar ett skott på sin tavla. Dock bör det alltid vid skottvis markering vara omskjutning.

 

Under senaste tiden har ytterligare två frågor diskuterats flitigt ute i skytteleden. Därför tar jag även upp dessa på listan.

 

4.  Vilket regelverk gäller vid våra Svenska Mästerskap i 6,5-skyttet 

I gällande regelverk kan man läsa följande under rubriken Gevär fältskytte:

”För klasserna 15, 17, 1, 55, 65, 70 och 75 rekommenderas längre skjuttid.”

Kommentar: För c:a 1½ år sedan ändrades rekommendationerna om att längre skjuttid bör gälla för samtliga veteranklasser. När SM i fältskytte år 2013 genomfördes anammades denna rekommendation och skjuttiden i Vet-SM blev alltså den längre skjuttiden. Som vanligt är när nya rekommendationer/regler införs sker inte omställningen över en natt. Men successivt har arrangörer till olika fältskjutningar tagit till sig den nya rekommendationen.

Med förvåning fick många äldre skyttar vid årets SM uppleva att nu skulle man plötsligt skjuta på den kortare skjuttiden igen. Inget som man var van vid och inget som man tränat på.

Stor irritation uppstod på många håll och man menade att bara för en handfull veteraner ville försöka få poäng till NM-laget, så hade man förstört tävlingen för många andra veteraner. Man menade att om berörda veteraner var angelägna om sina NM-poäng så borde man ställt upp i det öppna mästerskapet och låtit den stora majoriteten av veteraner få tävla på de villkor man var van vid.

Förslag: Regelkommittén måste klargöra om rekommendationerna i regelboken gäller vid våra SM eller om det är fritt för arrangören att ändra på den tävlingsverksamhet som rekommenderas i vår Regelbok.

 

5.  Kan en skytt byta mellan prestations- och åldersklass från tävling till tävling hur många gånger som helst 

I gällande regelverk kan man läsa under klassificering, allmänt:

”När klasstillhörighet fastställts får byte som regel ej ske under klassificeringsåret. Undantag medges då tävling saknar den klass skytten registrerats i.

Kommentar: Under året har många skyttar hoppat mellan prestationsklass och åldersklass, (t ex mellan Elit och 55). Det är återigen förmodligen beroende på reglerna för uttagning av NM-laget. Det är olyckligt om de mera framstående och etablerade toppskyttarna på detta sätt får hoppa från tuva till tuva trots att det inte är tillåtet. Många tycker att de skyttar i klass 55 som är intresserade av NM-laget, permanent bör skjuta i klass Elit.

Förslag: Regelkommittén måste bestämma om det är tillåtet eller ej att byta mellan prestations- och åldersklass hur många gånger som helst under ett verksamhetsår. Denna regel skall sedan gälla för samtliga skyttar.

 

 

Så har vi då fortfarande kvar fem frågor som önskas bli behandlade av Regelkommittén och det är min förhoppning att när berörda frågor behandlats så skall besluten i aktuell fråga redovisas oavsett vilket beslut som fattats. Beslutet bör då även innehålla en motivering till fattat beslut. Om det fattade beslutet accepteras av den stora mängden 6,5-skyttrar så kommer frågorna att tas bort från denna ”förslagslista”. Om beslutet däremot inte är motiverat på ett sådant sätt att majoriteten av 6,5-skyttarna köper beslutet så ligger förslaget kvar på listan.

 

Vad tycker du ??????

Jag vill gärna ha lite synpunkter från dig på ovanstående förslag och gärna en prioritering av vilken (-a) frågor av ovanstående fem som du tycker är viktigast!!!

Jag redovisar sedan svaren och synpunkterna till Regelkommmittén och Gevärssektionens ordförande, utan att ditt namn eller liknande finns med.

 

Hör av dig med några rader!!!!

 

klasg

 

 

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1