Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-skyttet

07 AUG 2012 21:28
Semestern är slut och dags att fortsätta med banskyttet igen. Det är alltid lika kul när man efter en kortare paus sätter igång igen.
Regelkommittén jobbar ju nu med att gå igenom regelboken och för oss 6,5-skyttar skall det bli särskilt intressant att se vad man kommer fram till. Tycker att Mikael Svensson verkligen har öppnat för en dialog med de aktiva och nu är det mycket upp till oss att tala om hur vi vill ha vår verksamhet.
  • Skapad: 07 AUG 2012 21:28

De förändringar som regelkommittén kommer att föreslå kommer enligt uppgift att presenteras på Skyttesportförbundets hemsida i höst. Således inga beslut utan diskussioner ute på fältet, vilket verkar jättebra.

Under året är det enligt min uppfattning främst nedanstående fyra frågor som diskuterats inom 6,5-skyttet.

 

  1. 1.     För många veteranklasser

Det har, som många misstänkte, visat sig var svårt med fyra olika veteranklasser. För att få tillräckligt många deltagare i berörda klasser tvingas ofta arrangörerna att slå ihop klasser. Det har inte utvecklats någon praxis om vilka klasser man skall ha kvar. Detta innebär att klassindelningen varierar från tävling till tävling och skapar oro och onödiga diskussioner ute bland skyttarna. Basen för vår verksamhet skall ju vara föreningsverksamheten och det finns väl ingen förening i dag som har behov av fyra veteranklasser.

Ett förslag som nämnts allt mer under den senaste tiden är att man borde gå ner till tre veteranklasser och då ha kvar klasserna 55, 65 och 72.

 

  1. 2.     Klassificeringstidpunkt

Det har visat sig vara svårt att anpassa sig till den nya klassificeringstidpunkten och i denna fråga råder nu anarki ute bland föreningarna. Jag uppskattar att c:a 1/3 av våra föreningar (mestadels i södra Sverige) har gått över till den nya klassificeringstidpunkten  1/10, medan 2/3 fortsätter att klassificera vid årsskiftet. Anledningen är ju att i mellan- och norra Sverige är det ingen säsongsbrytning den 1/10. Tävlingar med banskytteklassificering som bas förekommer efter den 1 okt och fältskyttet börjar före nämnda datum. Det är inte rimligt att man under tiden okt-dec skall leva med två olika klassificeringar på skyttarna. För egen del har vi under perioden 7 olika skjutningar där den gamla klassificeringen måste leva kvar, eftersom tävlingarna hänger ihop med de som avgjorts tidigare under kalenderåret. Däremot har vi endast två tävlingar (Mälardalsträffen och Höstträffen) där vi kan använda en ny klassificering.

Tilläggas här bör också att föreningens verksamhetsår skall vara kalenderåret, enligt våra stadgar. Verksamhetsåret skall ju beskrivas i verksamhetsberättelsen och skall vi ha kvar en klassificering per den 1 okt så innebär det att i en verksamhetsberättelse skall dels beskrivas verksamheten under jan-sep för ett tävlingsår och okt-dec för ett annat tävlingsår. Detta förenklar ju inte precis administrationen av vår verksamhet.

Förslag är att gå tillbaka till klassificering vid årsskiftet för 6,5-skyttet

 

  1. 3.     För många skott på tavlan i banskytte

Det är ju två faktorer man skall ta hänsyn till när man skall fatta beslut om vad som skall ske när någon fått för många skott på sin tavla. Det är dels rättviseaspekten och dels hur det praktiskt fungerar att arrangera en tävling. Tittar vi historiskt på denna fråga så var det alltid omskjutning om man hade för många skott på sin tavla till någon gång på 90-talet. Då beslöt man efter långa diskussioner att om man hade sex skott på sin tavla och närmaste granne saknade ett skott på sin tavla, så skulle den skytt som fått sex skott på tavlan få räkna de fem bästa skotten. I alla andra fall var det omskjutning då berörd skytt fick räkna max de fem bästa skotten och min de fem sämsta skotten. Visserligen gjorde man ett visst avkall på rättviseaspekten, men detta ansågs acceptabelt. Man visste ju vem som skjutit det sjätte skottet.

När man nu sagt att skytten som har sex skott på tavlan alltid får räkna de fem bästa, förutsatt att det någonstans i skjutlaget fattas ett skott på en tavla. Kan alltså vara hur många som helst som får räkna fem bästa skotten bara någon har tappat ett.  Det är väldigt enkelt att skjuta ett skott på sin kompis tavla när man ändå skjutit bort mig. Då kan man ju hjälpa sin kompis med några extra poäng.

Tycker dessutom att det är tveksamt att få räkna bästa skottet i en finalskjutning där markering sker efter varje skott. Här tar det ju ingen längre tid för en skytt att skjuta om ett skott. Det är väl tveksamt att man skall kunna vinna ett större mästerskap med hjälp av ett skott som någon annan skjutit.

 

Förslag är att om man får ett skott för mycket på sin tavla får man räkna de fem bästa skotten under förutsättning att närmaste granne till vänster eller höger saknar ett skott på sin tavla. I alla andra fall är det omskjutning där berörd skytt får räkna max den summa som motsvarar de fem bästa skotten och min den summa som motsvaras av de fem sämsta skotten. Undantag är finalskjutningar där det skjuts ett skott i taget, där det alltid skall vara omskjutning enligt ovanstående max/min resultat.

 

  1. 4.     Eldkommando i fältskytte

Nuvarande kommando är omöjligt att använda. Man kan inte sitta med minst ett knä i marken. Vet inte riktigt vad man menar med det kommandot. Även här är det ju två faktorer man skall ta hänsyn till, dels är det säkerheten där man inte skall vifta med bössorna för mycket och dels är det ju rättviseaspekten att alla skall få lika lång tid på sig att titta på figuren i dioptern. Alla tillåtna vapen går inte att ladda i liggande skjutställning, så detta måste då vara uteslutet.

Förslag  är ”…….med minst ett knä i marken med sex patroner ladda…..”  och att man på stationer där knästående förekommer i stället använder  ”…...med minst ett knä i marken eller i sittande skjutställning med sex patroner ladda….”

 

Vad tycker du om ovanstående frågor! Jag lovar att föra vidare alla synpunkter som kommer in!!!  Hör av dig med dina åsikter!!!

 

Fortsatt 3-vlig sommar

 

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1