Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-tankar

26 SEP 2013 08:08
Banskyttesäsongen går nu mot sitt slut och det kan vara tid att reflektera lite över hur säsongen varit och hur 6,5-verksamheten kommer att utvecklas under det närmaste året.
  • Skapad: 26 SEP 2013 08:08

Inom det nationella skyttet, och då speciellt inom
6,5-skyttet, har vi tappat ytterligare mark under den gångna säsongen. Kampen
om fritiden har blivit allt hårdare och det kanske är naturligt att större
breddverksamheter tappar mark, men det jag saknar är aktiviteter och åtgärder
som ger positiva injektioner i 6,5-verksamheten. Tyvärr är det väl så att
verksamheten har blivit allt mer svårtillgänglig för den breda verksamheten och
detta innebär ju med automatik att vi tappar aktiva. Kanske tittar vi för
mycket på våra duktiga skyttar och tappar bort de som inte är lika
framgångsrika.

Vi i Bromma Solna skf har varit måna om att ta hand om även
de skyttar som inte är lika framgångsrika och har skapat aktiviteter som passar
och tilltalar alla. Vi har lyssnat på önskemål som förts fram, strukit
ointressanta aktiviteter och letat efter de som är mera tilltalande för alla.
Utvecklingen under de senaste åren har varit positiva, 2011 var vi 96 st
medlemmar, 2012 hade vi ökat till 118 st och nu är vi per den 23/9 139
medlemmar. Vi har idag 55 lösta tävlingslicenser och vi är troligen den
gevärsskytteförening som har flest lösta tävlingslicenser i landet. Alltså enbart
en positiv utveckling. Varför tappar vi då så mycket på andra håll i landet?

Naturligtvis är de skyttar som är mer eller mindre aktiva i
6,5-verksamheten de som är bäst på att tala om vad som är rätt och vad som är
fel. Vad som bör ändras för att de nuvarande och  potentiella
nyrekryterade skyttar skall trivas bättre. Har säkerligen funnits ett antal
försök att lyssna av vad som sägs och tycks ute på skjutbanan eller i
fältskytteterrängen, men frågan är om man kommit de aktiva in på livet!

Själv har jag gått ut med enkätertill c:a 300 st 6,5-skyttar
om vad som är rätt och vad som är fel i vår verksamhet och jag har fått många
intressanta svar och synpunkter. Många förändringar har gjorts som gått i den
riktning som de aktiva velat. Men det är de beslut som fattats och som inte
accepteras av de aktiva som är tunga när det gäller att få till stånd en
positiv utveckling av verksamheten.

I min senaste enkät som jag gjorde i våras var det fyra
frågor som klart visade att de aktiva ville ha en förändring till stånd:


1/ 82,7% tyckte att vi hade för många veteranklasser.

2/ Att omklassificering i 6,5-skyttet borde ske den 1
januari tycker likaledes 82,7

3/ 85,3% var missnöjda med regeln att den skytt som får
ett skott för mycket på sin tavla alltid får räkna de 5 bästa.

4/ 94,3% var positiva till kikarskyttar på våra
fältskjutningar, men ännu har vi inte fått ett regelverk som reglerar deras
verksamhet. Trots att vi tipsat om kompetenta personer bland kikarskyttarna som är beredda på att hjälpa till att skapa ett regelverk


Frågan är ju VARFÖR HÄNDER INGET I DESSA FRÅGOR när det
finns en klar och konstaterad majoritet för förändringar. Vill vi utveckla
eller avveckla 6,5-verksamheten?????

 

 

Sen har jag några personliga reflektioner:

Varför denna hysteri med krav på tävlingsid både hit
och dit?
Vill med detsamma tydliggöra att givetvis skall alla aktiva
lösa tävlingslicens. Pengarna behövs i verksamheten och de som inte löser
licens snyltar ju på de som betalar sin licens.

Men..

Vid en tävling skall det vara arrangörens ansvar att
kontrollerar att anmälda skyttar har tävlingslicens. Detta görs enkelt på
Skyttesportförbundets hemsida. Vid tävlingar med föranmälan bör kontrollen
göras före tävlingen och vid tävlingar utan föranmälan kan kontrollen göras
efter genomförd tävling. Saknas licens för någon skytt skall lösning sökas i
dialog med vederbörande skytts förening. Ev total- eller stickprovskontroller
kan göras från såväl regional- som centralnivå utan några större problem om man
bedömer detta som lämpligt. Därmed borde saken vara klar. Kan någon förklara för mig varför man vid anmälan till en tävling skall ange licens-id. Id:et är ju detsamma år från och säger ingenting om licensen är betald eller ej. Onödigt arbete för skytt, anmälare och arrangör. Kontroll bör i stället göras enligt ovan.

Kan någon förklara för mig varför man kräver att licens-id skall anges i alla resultatlistor. Totalt onödigt arbete som ingen har någon som helst nytta av (vid större tävlingar många timmars arbete helt i onödan).
Detta innebär ju bara att resultatlistor inte insändes till
Skyttesportförbundets hemsida.

Har under 2013 haft ansvaret för startlistorna vid två
större tävlingar, fältskytte-SM och Brommastafetten. I god tid före
tävlingsdagen kollade jag upp licenserna på Skyttesportförbundets hemsida.
Visst var det några som saknade licens med detta löstes enkelt med en kontakt
med berörda skyttar föreningar. Meddelade sedan Gevärssektionen och
gevärsledaren att kontrollen utförd och att samtliga anmälda hade löst licens.
Inga som helst problem att genomföra denna kontroll utan att man infodrade
licens-id från de aktiva.


Varför byta datasystem för 6,5-skyttet

I 6,5-leden är Shooter ett väl inarbetat resultatsystem som
är kompatibelt med våra tre akustiska system SIUS-ASCOR, Mega-Link och
Kongsberg. Tycker själv att det fungerar alldeles utmärkt allt ifrån anmälan
till resultatlista.

Nu skall Shooter ersättas med ett nytt tävlingsdatasystem
som för den oinvigde verkar väldigt tungt. Behörighet skall finnas och mig
veterligen finns ingen kompatibilitet med våra akustiska system.

Denna förändring sker helt utan kontakter med den breda
massan och inga argument har förts fram för att byta bort ett bra fungerande
system till ett annat mycket tyngre system. Nu upplevs det som svårt för att
inte säga omöjligt att anmäla sig till en tävling och lika svårt är det att få
fram en acceptabel resultatlista.


Varför behövs inte tävlingslicens i alla discipliner?

Våra ak-skyttar som bl a tävlar i ett svenskt mästerskap är
tydligen helt frikallade från krav på tävlingslicens. Anledning till detta
beslut är tydligen att vi inte anses ha ett utbildningskrav på oss för denna
grupp och då kan inte skyttarna ta gevärsskyttekortet och utan gevärsskyttekort
kan du inte lösa tävlingslicens.


Men….

Nu har vi ett antal kikarskyttar som är anställda i
försvaret eller hos polisen och som har PSG 90 som tjänstevapen. Man har då
också fått en gedigen utbildning på dessa vapen av sin arbetsgivare. Givetvis
kan vi inte ge oss in och försöka utbilda dessa skyttar. Men här har man kommit
fram till en annan lösning än för ak-skyttarna. Här säger man att man skapar en
möjlighet för dessa kikarskyttar att lösa tävlingslicens utan att ha tagit
gevärsskyttekortet.

Situationen är alltså densamma för ak-skyttar och för kikarskyttar
anställda i försvaret eller hos polisen. Kikarskyttrarna skall lösa
tävlingslicens, men ak-skyttarna slipper !?!

VARFÖR DETTA NÄR VI SÅVÄL BEHÖVER PENGARNA I SKYTTELEDEN
(ÄVEN AK-SKYTTARNAS)

 

Detta var några tankar och reflektioner om årets verksamhet
och om framtiden!

Vad tycker du???


Hör gärna av dig med dina åsikter!!!


klasg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1