Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5-tankar

07 JAN 2020 18:30
Helgen är över och man tittar framåt mot ett nytt skytteår. Inom det nationella skyttet och framför allt inom 6,5-skyttet tappar vi allt mer. Anledningarna är säkert många men jag tycker inte att vi direkt fått någon hjälp från central nivå.
  • Skapad: 07 JAN 2020 18:30

Det finns ett par tre personer i gevärssektionen som vill och är lyhörda, kreativa och vill styra det nationella skyttet på ett optimalt sätt. Tyvärr är de för få och blir nerröstade i det mesta. Från vissa personer i styrande position får man i stället höra att 6,5-verksamheten skall ju snart läggas ned så där behöver vi inte göra något.

Det är många saker som jag tycker styr bort från det nationella skyttet just nu. Här nedan finns fyra olika faktorer som jag tycker man borde hanterat på ett annat sätt.

1. Dialogen mellan de aktiva och beslutsfattarna

Dialogen är mycket viktig men mager i dagsläget och begränsar sig till intresse om detta från ett fåtal i gevärssektionen. Undrar hur övriga beslutsfattare tar ställning i olika för breddverksamheten viktiga frågor. Vi hade en tidning där man kunde komma med inlägg om olika idéer och synpunkter och få beslutsfattarna synpunkter i aktuella frågor. Tidningen lades ner och i stället fick vi en app/hemsida som ju enbart är en kommunikation uppifrån och ned. Förr i tiden hade vi ett Skytteforum som innebar att man både från centralt håll och från de aktiva kunde komma med förslag och diskutera olika idéer. Från centralt håll kunde man då direkt med de aktiva diskutera olika förslag till t ex regeländringar, tävlingsprogram o s v. Nu har Skytteforum gått över till att även det bli direkt kommunikation från centralt håll ut till de aktiva. När och hur kan de aktiva få upp en fråga till diskussion t ex om vårt nationella regelverk??? Motioner till Gevärssektionens årsmöte är ju inte heller aktuellt eftersom detta möte alltid ligger på större luftgevärsarrangemang och styrs helt av ledamöter som huvudsakligen har sin kompetens och erfarenhet från lg-verksamheten.

En naturlig dialog hade underlättat mycket när man av olika anledning vill genomföra förändringar. Ex 1, för snart ett år sedan ändrade man klassindelningen för distriktslagen vid SM. Detta var en förändring som passade i vissa grenar och passade mindre i andra grenar. På många håll mottogs förändringar mycket negativt. Är övertygad om att denna kritik hade lindrats mycket om man hade nämnt på hemsidan att man funderat på en förändring och informerat att om vad man skulle vända sig om man hade man synpunkter.

Ex 2 För någon månad fanns diskussioner om att införliva det s k PRS-skyttet (en form av skytte på långa håll med kikarsikte) i gevärssektionen. Det skulle utveckla kikarskyttet och tilltala våra militära myndigheter och underlätta kontakterna med dem. Frågan röstades ner och det blev inget av med den. Tänk om man vågat informera och diskutera att detta var på gång och att man hade fått mera information om denna verksamhet. Hade resultatet då blivit detsamma? Frågan kommer säkerligen att omprövas och då hoppas jag verkligen att den diskuterats lite djupare utifrån en presentation på hemsidan (som ju nu är den enda kanalen vi har för att få till stånd en dialog).

2. Avtal om ammunition

Nyligen framkom på hemsidan att man tecknat ett avtal om ammunition med LAPUA och att då gällande avtal med Norma sagts upp. Var det nya avtalet med LAPUA heltäckande? Efter vad jag förstått så gäller det för långdistansskytte enbart 6 mm ammunition (internationell verksamhet) men inget nytt avtal om 6,5 mm (nationell verksamhet). Om det stämmer står man nu helt utan avtal vad gäller 6,5 mm-ammunition. Är det riktigt så visar det ju på totalt ointresse för 6,5-verksamheten.

3. Hur hanterar man breddverksamheten

Läste på hemsidan att Swedish Open även var av intresse för breddverksamheten. Det skulle vara intressant att då få ett klarläggande var man menar med breddverksamhet. Tävlingen som sådan var väl så mycket elitinriktat som det kan bli.

Med breddverksamhet menas enligt min uppfattning att alla skyttar oavsett förmåga skall trivas och ha möjlighet att tävla mot jämnbördigt motstånd. Därför har man i breddverksamheten huvudsakligen prestationsklasser där förmågan styr motståndet.

Vid Swedish Open hade man väl endast åldersrelaterade klasser separerade på damer och herrar. Resultat över 600 p på 60 skott var mer regel än undantag. Kan man kalla detta för att vara en tävling en tävling även för breddverksamheten?????

4. Klassbenämningen inom 6,5-verksamheten

Ett kärt ämne som jag tagit upp tidigare. Inom 6,5-verksamheten har vi en ungdomsklass varför ska den ha ett namn, 13-15, som inte alls passar på de som har rätt att delta i den klassen. Just nu är det mycket snack ute bland ungdomarna att de som är 16 år och skjuter i 13-15 är fuskare. Skall vi överhuvudtaget behöva ha dessa diskussioner. De gynnar sannerligen inte verksamheten. I alla andra idrotter är det den ålder som är spärr uppåt som är benämning på klassen. T ex i fotboll och friidrott heter det P16 och F16 för all upp till 16 år. Vi har valt att kalla denna klass för neutrala klass U.

 

Har du synpunkter/åsikter om ovanstående eller andra frågor så hör gärna av dig med ett svarsmail. Jag lovar att föra synpunkterna vidare (anonymt) till våra olika beslutsfattare

 

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1