Hoppa till sidans innehåll

Debatt: 6,5 tankar

31 AUG 2011 22:14
Så börjar banskyttesäsongen närma sig sitt slut och vi kan se tillbaka på ännu en säsong då vi tappat massor av skyttar. Det är intressant och enkelt att titta på nationella SM på 300 m och se var vi i det närmaste har försvunnit och var vi fortfarande är förhållandevis starka.
 • Skapad: 31 AUG 2011 22:14

Således kan vi konstatera att vi är synnerligen svaga i följande distrikt:

Distrikt och antalet deltagare:

 • Blekinge 0 delt
 • Västerbotten 1 delt
 • Östergötland 1 delt
 • Västernorrland 1 delt
 • Halland 1 delt
 • Jämtland 3 delt
 • Norrbotten 4 delt

Motsatsen med förhållandevis starka distrikt blir:

 • Stockholm 41 delt
 • Västmanland 25 delt
 • Värmland 20 delt
 • Västergötland 16 delt
 • Södermanland 15 delt
 • Västsvenska 14 delt

Varför är det så? Orsaken måste ju stå att finna i de styrande på resp distrikt eller????

Vad gör vi åt detta???

 

Nåväl, fortfarande så fattas ju beslut över huvudet på 6,5 skyttarna. Detta utan diskussioner mellan de aktiva och de beskutande. Tänker då i första hand på att besluten om vårt regelverk fattas på gevärssektionens årsmöte som avhålls i samband med luftgevärs-SM och helt naturligt med en stor majoritet av luftgevärsskyttar som styrande. Detta är inte bra!!!

Ett exempel är ju beslutet från förra året då man beslutade att all klassificering skall ske den 1 oktober. VARFÖR????

Har pratat med ganska många föreningar och man är överens om att vi struntar i det och klassificerar som vanligt vid årsskiftet. Mycket vettigt tycker jag. Om de styrande inte lyssnar på de aktiva så hamnar vi i en form av anarki eftersom  besluten inte accepteras av de som är närmast berörda.

Varför skall vi då fortsätta att klassificera per den 1 januari???

 1. I stadgarna på såväl förenings- som på distriktsnivå så står det att verksamhetsåret är kalenderåret. I mina ögon måste då verksamhetsåret var den tidrymd under vilken en verksamhet skall bedrivas. Helt naturligt skall ju då en omklassificering ske när ett nytt verksamhetsår tar vid. Den avslutade verksamheten beskrivs sedan i en verksamhetsberättelse och den kommande verksamheten i en verksamhetsplan. Det måste vara komplicerat och oförsvarligt att i en verksamhetsberättelse beskriva de 10 sista månaderna av ett tävlingsår och de 2 första månaderna av ett annat tävlingsår. Lika dumt måste det vara att i en årligen upprättad verksamhetsplan på samma sätt beskriva delar av två olika tävlingsår.
 2. Många föreningar har tävlingar som hänger samman och löper under hela året, d v s även efter den 1 oktober.  För att dessa tävlingar skall kunna få fortsatt legitimitet så måste ju skyttarna tillhöra samma klass under hela tävlingen.
 3. I december månad har många föreningar avslutningsskjutningar för det gångna året i form av Luciaskjutningar, Julskjutningar, Nyårsskjutningar  m m . Då dessa är att se som avslutningen på en säsong och då skall givetvis de skyttar som mött varandra tidigare under året, möts igen. Inte sjutton är det rimligt att byta klass innan en avslutningsskjutning.
 4. Föreningarnas verksamhetsår avslutas den 31 dec och då skall alla ekonomiska lika väl som andra verksamhetsstyrande dokument (t ex skjutprogram och verksamhetsplaner av olika slag) tas fram. Till sitt förfogande har man då jul-, nyårs- och trettondagshelgen. Man informerar i samband med detta skyttarna om det kommande året. Det måste vara helt tokigt att gå ut med en klassificeringslista den 1 oktober när all annan verksamhetplanering sker i samband med årsskiftet.

 

Hur kom detta beslutet då till? Jo, tydligen fanns en önskan från föregående års Skytteforum om att klassificering skulle ske från den 1 oktober. Skytteforum är ju ingen beslutande instans men man fastställde ändå att så skulle ske för luftgevärsskyttarna medan man bordlade frågan för övriga verksamheter.

Dagarna före gevärssektionens årsmöte smög man in en notis på hemsidan att beslut om klassificering skulle ske på kommande möte. Ingen dialog skedde med distrikten och informationen las in på ett sådant sätt att om man inte verkligen letade efter den så var den omöjlig att hitta.

Tyvärr var jag inte med på Gevärssektionens årsmöte i Eskilstuna, men nedanstående har berättats för mig.

Man ifrågasatte om man kunde gå emot stadgarna eftersom det där klart stod att verksamhetsåret är kalenderåret. Svaret blev kort att verksamhetsåret inte hade med klassificeringstidpunkten att göra?????

Kraftiga protester framfördes från en minoritet på mötet (nationella 6,5 skyttarna). Men dessa blev nerröstade av luiftgevärsskyttarna med orden ”Kan man klassificera om luftgevärsskyttarna den 1 oktober så kan man väl det även för övriga grenar. Vi måste ju ha samma tidpunkt”. ????

Ja, så kan det gå till i dagens ”demokratiska organisation”!!!

 

För övrigt finns två andra regelfrågor som fortfarande retar 6,5-skyttarna:

 1. Således laddningen i fältskytte skall enligt reglementet gå till på följande sätt:

” I aktuell skjutställning, eller sittande med minst ett knä i marken, mynningen i skjutriktningen”

Den nyfikna undrar då hur ser ”sittande med minst ett knä i marken” ut. Kan någon förklara???

Dessutom har de ansvariga klart deklarerat att det är tävlingsledaren som för varje tävling skall fastställa om laddning skall ske i ”skjutställningen” eller ”med minst ett knä i marken”. Om så är fallet bör ju detta framgå av regelverket???? Skall vi inte alltid ladda på samma sätt????. Säkerheten????

Kanske det borde stå ”Sittande eller med minst ett knä i marken, mynningen i skjutriktningen”!

Då slipper vi viftandet med bössorna efter laddning på knästationerna när man skall inta skjutställning!

 

 1. Vi hade en gång i tiden en bra regel när det fanns sex skott på en tavla som sa att om det saknades ett på grannens tavla så fick man räkna de fem bästa skotten….

Nu tycker jag det blivit lite cirkus över det hela. Ta ett exempel Tavla 2 har bara fyra skott på sin tavla… Tavlorna 15, 19, 27 och 30 har alla sex skott (förmodligen har klisterlappar fallit av). Alla de fyra som har 6 skott får räkna de fem bästa??? Rättvist???

Dessutom tycker jag att i finaler där man skjuter ett skott i taget så borde det alltid vara omskjutning om det finns två skott på en tavla.

 

Vid kommande årsskifte så kommer ju föreningsavgiften höjas från 500 kr till 1500 kr och den individuella avgiften för tävlingslicens från 250 till 300 kronor. Varför har det varit så tyst om detta. Letar fortfarande efter information om hur man försökt komma till rätta med underskottet i ekonomin. Hur mycket skall man spara på kostnadssidan och hur mycket skall man öka intäkterna. Tror att det är många som vill ha raka besked i denna fråga. Har man överhuvudtaget tittat över kostnadssidan???

Hur stora intäkter genererar den nationella 6,5-verksamheten och hur höga är kostnaderna för den???

Hur många föreningar avvecklar sin verksamhet??? Hur många skyttar slutar eftersom man inte fått något underlag till varför kostnaderna stiger så kraftigt.

Ja, frågorna är många och inga svar får vi…

 

Bara några tankar samtidigt som jag saknar förnyelse och vitamnininjektioner i 6,5-verksamheten.

 

Skyttehälsningar

klasg

 

 

 

 

 

Skribent: Bo Knoblauch

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1