Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Årsmötet för Gevärssektionen

23 MAR 2015 12:38
  • Skapad: 23 MAR 2015 12:38

Nedanstående är en diskussion som förekommit på Facebook under gårdagen:

 

 

 

Patrik JohanssonSkyttesupporten

1 tim · 

Tack till alla i helgen.
Grattis alla medaljörer.
Nedanstående är en diskussion som starta på Facebook:

 

 

Otroligt fin skyttehall.

Men visst kunde de varit större uppslutning på årsmötet. Smiley wink

 

Skytteeliten tävlade i Rottne

 

I helgen kom runt 250 luftgevärsskyttar till Rottne utanför Växjö för att tävla i SM. Och det är den första stora tävlingen i den nybyggda hallen.

SVT.SE|AV SVERIGES TELEVISION AB, STOCKHOLM, SWEDEN

Formulärets överkant

 

Klas Gustafsson Tänk om årsmötet hade hållits på plats och tillfälle som hade inneburit att även de nationella skyttarna hade haft en anledning att delta

31 min · Gilla

Patrik Johansson Varför kan nationella skyttar inte delta i sport-SM luft, menar du?

24 min · Har redigerats · Gilla

Klas Gustafsson På en plats finns ett antal elitskyttar av annan anledning än själva mötet. Givetvis skickar föreningar och distrikt representanter till mötet som redan är på plats. Nationella skyttar ser ingen anledning att lägga ner kostnader för att åka dit bara för att delta i mötet när man i förväg vet att man är i minoritet.. Hade mötet lagts på neutral plats och tid hade sammansättningen av representanter varit en helt annan. Då hade man haft anledning att skicka in motioner och komma med förslag. Vi kan gärna ta en diskussion om detta och en del annat på telefon

2 min · Har redigerats · Gilla

  •  

Formulärets nederkant

 

 

 

Vår möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet går via Gevärssektionen. Tyvärr har ju nu denna sektion på ett sofistikerat sätt kraftigt försvårat dessa våra möjligheter. 

 

Genom att lägga mötet i samband med en elitorienterad tävling (i år luftgevärs-SM i Rottne) så säkerställer man att man får en majoritet på mötet av föreningar som har deltagare vid tävlingen. De är ju redan på plats och kan då representera sitt förbund/sin förening utan att det kostar något extra. Alla de föreningar som inte har elitskyttar i luftgeväret ser ingen anledning att bekosta en resa för en delegat när man redan i förväg vet att man inte kan få majoritet för en viss fråga.

 

En intressant fråga är ju:

Hur många föreningar som inte tillhörde arrangörsstaben eller hade deltagare vid luftgevärs-SM var representerade på mötet?

 

Att kalla nuvarande beslutsorganisation en demokrati är en lek med ord och här finns mycket att invända!

 

Nedan kommer jag att kalla grupperingarna som finns i Gevärssektionen för FSR-fraktionen och Sportskyttefraktionen. Jag är fullt medveten att båda fraktionerna behöver varandra, båda är lika viktiga.

 

 

Splittringen mellan FSR-fraktionen och Sportskyttefraktionen har under senaste tiden ökat igen. Vi gamla FSR-skyttar kan inte påverka vår utveckling och detta ökar frustrationen ute på fältet. Detta har inneburit att de aktivas antal nu minskar i samtliga gevärsdiscipliner. DETTA ÄR ALLVARLIGT OCH NÅGOT MÅSTE GÖRAS. ANSVARET FÖR DETTA LIGGER PÅ GEVÄRSSEKTIONEN OCH SKYTTESPORTFÖRBUNDET.

 

Trots att de aktiva i gevärsskytte, som kommer från föreningar som har sin historia i FSR och den breddinriktade verksamheten som man bedrev där säkert uppgår till 90% av alla aktiva, så kan vi fortfarande konstatera följande:

 

1/ Det som skrivs om gevärsskytte på hemsidan och i tidningen Skyttesport är c:a 90 % sportskytterelaterat och 10 % FSR-relaterat

 

2/ Regelkommittén som är underordnad Gevärssektionen  består av 5 ledamöter och endast en av dessa verkar ha förståelse för FSR-fraktionens verksamhet. Denne enda ledamot har givetvis ingen möjlighet att få igenom sina förslag. Dessa frågor blir givetvis nedröstade med siffrorna 4-1 om det inte stämmer med de 4 övriga ledamöternas åsikter som mera sammanfaller med Sportskyttefraktionens verksamhet.

 

En fråga som inställer sig är ju vad regelkommittén har för mandat? Det internationella (sportskytte-) reglementet fastställs ju på internationell nivå och det som regelkommittén kan påverka är ju endast det nationella reglementet. Men just när det gäller det nationella reglementet finns ingen lyhördhet alls mot de aktivas åsikter. I stället för som nu 4 ledamöter som verkar för sportskyttefraktionen och 1 som verkar för FSR-fraktionen borde det ju vara tvärtom.

 

3/ Ovanstående har inneburit att bl a vi aktiva 6,5-skyttar inte har möjlighet att påverka vår egen verksamhet därför:

 

  • att lämna in motioner är meningslöst då vi vet att när våra frågar tas upp på årsmötet är våra representanter i minoritet
  • att lämna förslag till regelkommittén eller ledamöter är meningslöst, de blir nedröstade med 4-1 om de inte passar Sportskyttefraktionens verksamhet

 

 Så länge vi inte har det kommer de aktivas skara att minska och det kommer också att dra med sig övriga gevärsgrenar

 

FÖRSLAG:

 

1/ Lägg Gevärsektionens årsmöte på neutral plats i mitten av Sverige på lämplig tidpunkt och ålägg alla distrikt att skicka var sin representant till mötet. Intresserade föreningar är välkomna på egen bekostnad när intresse finns.

 

2/ Se till att sammansättningen i regelkommittén är sådan att man kan behandla nationella frågor seriöst och fatta beslut efter noggranna (prestigelösa) analyser. Uppdraget för regelkommittén bör i första hand vara att anpassa det nationella reglementet till de aktivas önskemål.

 

3/ Öppna en kanal (ett forum) där skyttar kan framföra sina åsikter gärna anonymt. Dessa åsikter bör vara tillgängliga för alla skyttar utan censurering för att föra intresserade diskussioner vidare.

 

 

För kännedom vill jag också informera om att jag bett att få ett samtal med Skyttesportförbundets ordförande Jimmy Persson vid tillfälle när han befinner sig i Stockholm. Väntar efter en vecka fortfarande på förslag för tid och plats för en diskussion.

 

Vad tycker du!? Gynnar det gevärsskyttet som helhet att alltid förlägga årsmötena och därmed också besluten på ett större luftgevärsarrangemang??? Hör av dig med synpunkter!

 

Med skyttehälsningar

Skribent: Bo Knoblauch
E-post: This is a mailto link

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1