Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Bäste 6,5-skytt – dags för en enkät

29 MAJ 2014 20:39
Vi har nu tagit del av Regelkommittén ställningstagande i de förslag vi lämnat till dem. Deras ställningstagande skickade jag ut häromdagen.
  • Skapad: 29 MAJ 2014 20:39

Med anledning av ovanstående så vore det mycket bra om du kunde ta ställning till nedanstående fem frågor. Det går bra att svara med ett enkelt svarsmail, t ex 1-x-2-2-x.

Kom ihåg att dina åsikter är viktig!!! Var med och påverka vår verksamhet!!

Skicka in ditt svar senast den 10 juni, därefter görs en sammanställning.

 

Fråga 1

Sen några år tillbaka har vi fyra olika veteranklasser 55-65-70-75. Det har framförts synpunkter om att det är för många veteranklasser. Ofta blir det alldeles för lite skyttar i de olika klasserna vilket ofta innebär att olika klasser slås samman, men det finns inge praxis hur vi skall slå samman klasserna för att få tillräckligt många skyttar i resp klass.

1. Gå ner till 3 veteranklasser, t ex 55-65-72

x. Vi bör fortsätta med många veteranklasser, öka hellre antalet klasser t ex 55-60-65-70-75

2. Det är bra som det är behåll nuvarande veteranklasser 55-65-70-75

 

Fråga 2

Sedan några år sedan ändrades klassificeringsdatumen från den 1 jan till den 1 okt. En ändring som inte fungerat överallt och detta har ställt en hel del oklarheter i vår tävlingsverksamhet. Enligt stadgarna består vårt verksamhetsår av kalenderår.

1. Det är bra som det är. 1 oktober passar bra.

x. Naturligtvis bör vi återgå till 1 jan. Klassificeringen bör sammanfalla med verksamhetsåret

2. Bättre klassificeringsdatum hade varit den 1 juli

 

Fråga 3

I nuläget får alla som har för många skott på sin tavla i banskytte räkna de fem bästa skotten om det saknas ett skott på någon annan tavla i skjutlaget. Det har framförts synpunkter att detta inte är tävlingsmässigt riktigt. Man kan få ”omedveten” hjälp av kompis. Vidare kan det vara olyckligt i final där man markerar skott för skott, att en skytt här får räkna bästa skottet av två. En final kan alltså direkt avgöras på ett skott som den aktuelle skytten inte själv skjutit

1. Låt det vara som det är, räkna alltid de bästa skotten om ett skott saknas på någon annan tavla. Men i en skottvis final skall det alltid vara omskjutning om någon får för många skott på sin tavla.

x. Går tillbaka till den gamla regeln. Bästa skotten räkna om det saknas ett skott på närmaste grannes tavla. I en i en skottvis final skall det alltid vara omskjutning om någon får för många skott på sin tavla.

2. Bra som det är, gör inga förändringar

 

Fråga 4

Under sista året har noterats att många skyttar har hoppat fram och tillbaka mellan prestationsklass och åldersklass. T. ex hoppat fram och tillbaka mellan klas Elit och 55. Detta är inte tillåtet enligt regelboken. Hur skall denna fråga hanteras.

1. Inget att bry sig om. Låt regeln stå kvar i regelverket men ”acceptera tyst” satt detta regelbrott förekommer då och då.

x. Alla bindande regler skall hållas och här måste regelkommittén se till att denna typ av jojo-hopp inte förekommer, annars blir det ju ren anarki

2. Ändra omgående regeln så att det blir tillåtet att byta klass så många gånger man vill under ett klassificeringsår.

 

Fråga 5

För ett och ett halvt år sedan införde regelkommittén en rekommendation att alla veteraner(klasserna 55-65-70-75) i fältskytte bör skjuta på en längre skjuttid. Detta har på de flesta ställen anammats. Vid 2013 års SM i fält fick således skyttarna i Vet-SM skjuta på en längre skjuttid. Vid årets SM skulle dock plötsligt veteranerna skjuta på den kortare skjuttiden igen. Många veteranskyttar uteblev från start och av de som kom var många irriterade. Har man under en längre tid skjutit på långa skjuttider och tränat på detta, så är det inte så lätt för en veteran att plötsligt skjuta knästående på 35-40 sek.

1. Låt arrangören styra, rekommendationer i regelverket behöver inte följas

x. Givetvis skall regelbokens rekommendation om längre skjuttid för veteraner gälla vid ett SM

2. Alla SM-klasser skall skjuta på kort tid. Eliten, oavsett ålder, skall klara det.

 

Jag väntar på ditt svar senast den 10 juni

 

Vi hörs

 

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1