Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Fält SM enkät sammanställning

15 MAJ 2016 21:43
För några veckor sedan skickade jag ut en enkät om hur årets Fält-SM uppfattades av deltagarna.
  • Skapad: 15 MAJ 2016 21:43

Enkäten skickades till alla deltagare som jag hade mailadress till. Betr deltagare från arrangörsförbundet skickades dock enkäten ut endast till en i föreningen (den som skickat in anmälan).

Totalt skickades enkäten ut till 132 deltagare och 52 st (39,4 %) svar har inkommit, vilket får anses som mycket bra.

Vill på detta sätt framföra ett stort tack för alla svar på enkäten som vi fått in och alla de värdefulla synpunkter som vi verkligen har tagit åt oss.

Lovade att översända sammanställning och inkomna synpunkter till alla som fått enkäten. En deltagare har meddelat att hen inte önskar någon uppföljning, vilket givetvis respekteras och hen har strukits från sändlistan.

Sammanställningen och synpunkterna har också översänts till Gevärssektionens ledamöter och Skyttesportförbundets ordförande Jimmy Persson

 

Än en gång 1000 tack för din hjälp!

 

klasg

 


 

Länk

Sammanställning av enkät utsänd till 132 deltagare vid Fält-SM 2016

 

 


 

Då det var första gången jag och min aktive son deltog på ett fältskytte SM så har jag såklart inget att jämföra med.

Generellt tyckte jag att arrangemangen var väl genomfört. Det enda som jag skulle vilja att ni hade gjort annorlunda var valet av tid för prisutdelningen för juniorerna.

Jag tycker att ni hade kunnat hålla den prisutdelningen så fort alla resultat var klara.

Det var inte roligt att vänta från ca klockan fyra (då resultaten var klar) till klockan halv åtta på prisutdelningen.

Detta med tanke på att vi hade 70 mil enkel väg att köra för att komma hem. Jag var hemma klockan halv fyra på måndag morgon. Pojkarna från Christianstad hade ca 60mil, så det blev lika sent där.

I annat fall så var arrangemanget riktigt trevligt och vi kommer tillbaka. (VN)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Den bästa banan på länge. Två vassa mål på papperet sex lätta mål. Suveränt . Tack  för ett bra arrangerat  SM. (SÖ)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bortsett från att b45 an var uppsatt snett var allt mkt bra. En sån fadäs hör inte hemma på ett sm-eller var det medvetet? bra att du följer upp det hela- mkt bra (DA)

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Särskjutning: Här finns det mer att utveckla. Även om jag är part i "målet", så vore det ej svårt att tidigarelägga särskjutningen för att om möjligt erhålla ett värdigt skjutljus. Kunde ej mäta in figuren i siktet p g a mörkret. Ingen optisk markering?? Fanns ej utrymme för mer än en särskjutning. Stor osäkerhet avseende skjuttider m m. Verkade ej vara förberett på ett bra sätt!? (NO)

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bra en riktig fältskyttebana med både långa och korta avstånd, bra med lång tid för veteraner (VS)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Banan var mycket bra 5+ Är bara de i Västergötland som var lika bra (2014 och Vårgårda ett par år tidigare) som har varit i paritet med denna. 

 

Serveringen får en 4a bra men går alltid att förbättra. (GO)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PS Loppan hade ställt tunnan för nära (NO)

 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tack för en härlig tävling. (VS)

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

hej Klas!

Ja, jag tror inte det kan bli bättre... (GO)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

jag tycker det var ett mycket bra arrangemang…Helt klart, har också berömt Loppan och Ernst på sociala medier och live.

Ska man hitta nått som inte var helt hundra så skulle det väl vara station 5 (B45:an) som lurade en del (inte mej dockJ) då den tydligen stod snett i förhållande till skjutplatsen. (NO)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tack för ett fint SM !! (UP)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Två för svåra stationer sänkte upplevelsen rejält (DA)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

De som satt upp stn 5 måste sätta på sig skämsmössan! Vid målet kunde man bedöma att det var ca 200 m felriktat! Liggplatsen var alltså inte i front mot figurerna vilket innebar att skyttarna hade en till synes alldeles för liten figur att sikta på. Uppskattningsvis sköt 20% för högt då man trodde att den lilla figuren kanske motsvarade 410-420 m. Tråkigt för alla inblandade.

Vid pausen efter stn 4 serverades det bullar, kan de ha varit hemgjorda? - extra pluspoäng!

Slutsats, betydligt bättre än förra gången på Kungsängen men prisbordet höll inte inte SM-klass, jag kanske missade något? Att träffantalet kan anses som lågt berodde inte bara på banläggaren (och de som byggde stn 5) utan de svårbedömda sydliga vindarna. Se till att SM avgörs i mars istället! En sak till, återgå genast till de gamla särskjutningsreglerna! (ST)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kommandon vid skjutplatserna var olika. Eldställning 2 min kvar i en följd gjordes ej.

Dåliga liggplatser på station 6 och 7. Borde varit belägna på gräset i stället för i vattenpölar.

Varför ändras alltid skjuttiderna för 70plus i samband med Riksskyttet? Är det för att den åldersgruppen, ska sluta skjuta? (SÖ)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Önskade lite längre håll. Visa markörer var ej tydliga nog (SK)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Endast väntetid före några stationer (mest första) att ha någon synpunkt på annars allt mycket bra (betyg 4-5) (ÖR)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ni ska heder av att det som stod i inbjudan stod fast även på tävlingsdagen

( alltså skjuttider för vet å jun) jäkligt bra. Mycket glas på prisbordet. (UP)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kanske i lättaste laget för kikarklassen (SK)

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bäste Klas,

2015 var vi i Skåne arrangörer av Fält SM. Enligt ditt förmenande så var detta det sämsta arrangemang genom tiderna och du använde ordet fiasko. Trots att du inte var på plats och själv skapade dig en uppfattning. Du spred detta omdöme till stora delar av skyttesverige. Vi som arrangörer blev inte glada över att få denna kritik. Du sågade alla funktionärer. Vi tycker att vi stod för ett jättefint arrangemang med fina tydliga mål och förutsättningar som inte gick att misstolka. Maa detta tänker jag inte svara på din väl genomtänkta tabell. Detta är mot dig personligen och ditt sätt att uttrycka dig samt dina enkäter med procenttal av vilka som delar din uppfattning. Du formulerar frågorna så att det blir naturligt att hålla med dig.

Jag anser inte att dina stolligheter ska dra ner betyget för alla funktionärer SM Fält 2016. Det är bra med kritik om den är nyanserad och sansad. Det förtjänar en arrangör efter allt arbete det innebär.

Jag har två saker som inte fungerade bra på SM Fält 2016. Det allvarligaste är att tävlingen inte blev helt rättvis beroende på undermålig målbyggnad på station 7, C50 målet. Figurerna satt felaktigt placerade i förhållande till bakgrunden. Dom satt för högt och för långt ut i ytterändarna eller också hade ni för lite bakgrund. Jag påtalade detta och fick svaret att läkten hade tagit slut. Jag hade figur 1 och fick in skog och mörk bakgrund i ringkornet, framför allt till vänster om figuren. Det påverkar omedvetet när man riktar att man drar ut åt vänster. Du har två mörka partier som du ser i kornet. Beroende på att målet stod nära, jag ställde rätt avstånd och vind så fick jag sex träff men tappade troligtvis innerträffar. Träffbilden satt till vänster. Det var flera i patrullen som klagade på målet och tyckte att det blev olika förutsättningar beroende på vilken figur var tilldelad. Detta borde inte ske på SM.

Andra saken jag reagerade mot var att det inte delades ut förutsättningar till varje skytt i samband med uppropet. Om arrangören väljer att inte göra detta måste det se ut på tydligare sätt när du kommer fram till stationerna. 16 man står och trängs. Dom längst bak hade svårt att höra och framförallt se. Varierar dock mellan stationerna. Papparken vek sig ibland i vindbyarna och informationen var svår att se Stationscheferna försökte hålla den i handen och samtidigt prata. Hade som sagt varit bättre med info till varje skytt då blir det enklare på stationerna. På station 3 i min patrull var det två skyttar som trodde det var en L3 och sköt därmed över.

Frånsett dessa två missar så tyckte jag att SM banan var riktigt bra och varierande. Kanske lite väl långa avstånd på ett par mål men det är fint när målen står under tabellvärde och man ska våga att skruva ner så lågt. Stationschefer och markörer gjorde ett utmärkt bra jobb. I övrigt tyckte jag också att det var bra. Mao beröm till dom som förtjänar detta (SK)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

hade det blivit hård blåst hade den blivit jättesvår. Särskjutningsmålen borde ha varit bättre förberedda det tog för lång tid att komma igång (UP)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

*Synd det tog så lång tid, delvis beroende på vädret, men jag tycker man borde haft större patruller.

 

*Tog lång tid med särskjutningen, har ingen riktigt bra lösning där, kanske man ska göra som förr att man tar Veteraner i de första patrullerna, sedan Seniorer och sedan Kikarskyttar och Juniorer. Då kunde man klara av särskjutningar efter hand när alla i resp. klass kommit imål

 

*Sedan tycker jag att det är lite konstigt att man kan ha blandade föreningslag med SM status (VM)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

lägga ut mer bilder från tävlingsdagen. högre kommando på en del stn. kunde framgått av resultatlistan vilka fick priser (BL)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Allmänna kommentarer
Generellt tyckte våra ungdomar att Sm förra året var lite bättre, kanske beror det på att de är partiska för hemmaplan förra året, kanske beror det på besvikelsen för resultatet, kanske på vädret etc. Vi tycket att tävlingen fungerade bra trots tråkigheter som lite dåligt väder och så.

Positivt: 
Inskjutning lördag, fungerade mycket bra. Bra att det erbjuds
Roliga texter vid varje mål
Banan var tuff men så skall det också vara, det fanns både riktigt svåra mål men även lite enklare. Oavsett runda så tycker vi att det blir värdiga segrare. En reflektion är ju att det är svårt att skapa en runda som både passas diopterskyttar och kikarskyttar. 
Roligt men lite firmor som ställer ut på tävlingsområdet
Trevliga tävlingar - positiva funktionärer - alltid trevligt

Negativt:
Serveringen, främst kanske den förbeställda maten. Vi visste förutsättningarna med kall mat men varm mat är alltid godare
Lite strul med markering och resultatskrivning på några stationer, det skapar förvirring och irritation. Positivt är dock att det redde ut sig så det blev rätt för alla (för oss i alla fall). Bra i det läget att arrangörern lyssnar på skyttar i dessa lägen.
Att tävlingen tog lång tid. Vi vet vädret men vi tror att man kunde ha skyndat på särskjutningarna lite, vara lite mer proaktiv - kallat ihop skyttarna tidigare. Sedan om Sm är för stort kanske man skall överväga större patruller - det kanske en något kortare tävling. 
Sedan är det inte arrangörens fel att man numera även skall ha särskjutning om annat än guldet. Tycker kanske att det inte tillför så mycket men än längre tävlingar, men förutsättningarna är så - så det är bara att gilla läget. (SK)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

som kikarskytt hade jag gärna haft något mål på ännu längre håll. Kul med dubbla mål på en station, gärna kortare tider på fler stationer för att öka pressen på skyttarna.

Jag hade en skytt bredvid mig som konsekvent la sig i skjutställning och började mät redan vid ladda kommandot. Utan någon åtgärd från någon stations chef, på SM bör det vara lite striktare tycker jag. (ST)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jag tyckte nog att den var i lättaste laget för att vara SM, skulle gärna vilja sett något mål på runt 600m.

Lite som en bil, så länge den fungerar så tänker man inte på hur verkstan gör sitt jobb. 

När ett problem uppstår och de sätts på prov, som på 1/8 målet när jag skött hål-i-hål så visade sig att stationschefen samt markörerna var urusla. Stod helt handlingsförlamade och endast hänvisade till att det var för sent att göra något, trots grova protester. När man känner sig uppgiven och maktlös inför det inträffade och att det bekostade mig guldstriden i ett SM, så tycker jag nog inte att det fungerade så värst. 

Om intresse finns; här kommer hela historien.

På 1/8 stationen. Jag skjuter 6 skott (6 hylsor), ser alla kulor gå rakt in i målet. Markören signalerar 5 träff och 5 innerträff. Från liggande position protesterar jag direkt att det är felaktigt. Osäker om stationschefen uppfattat eftersom han inte svarar mig, så reser jag mig upp och går bort till honom och säger att det är fel, och att jag protesterar. Han verkar inte förstå att jag protesterar utan fortsätter att föra protokoll över träffarna som markeringen framme vid tavlorna signalerar till oss. Jag protesterar igen, då försöker han prata i radion med markörerna, men ingen svarar, "kritgubben" som går direkt efter markingsmannen kommer fram till min tavla, stationschefen har ännu inte fått svar från markörerna så han tillsammans med någon annan börjar då att skrika och busvissla för att få stopp på "kritgubben" men lyckas inte. Han kritar mina hål. Då får vi tag på markörerna framme vid tavlan och begär att de ska tolka, men då helt plötsligt påstår de att de redan gjort det och kan inte se något mer hål. Statonschefen säger att de inte kan göra något, det är som det är osv. Jag var mycket motvillig att lämna stationen och sätta mig i bilen kan jag säga! Det hela är helt hopplöst, inget mer att göra. Dagens första och enda bom är ett faktum som jag ännu inte helt har förlikat mig med. Jag behöver väl inte nämna att de inte hittade något sjätte kulhål någon annanstans heller, så som i det vita fältet runt figuren va..

 

Kritning gick för snabbt uppenbarligen.

 

Tanken slog mig redan efter prisutdelningen och jag satt i bilen tillbaka mot stan. Inga skott, inga pipor, inga prisentkort, inga kikare eller kikaresikten, ingenting - finns det verkligen INGA SPONSORER som är villiga att skänka så lite som några draglappar ens, verkar helt osannolikt. GESAB, Skytteservice i älmhult, Norma, Lapua osv, någon måste vilja skänka något och de får sen sätta upp företagsbanderoller eller något för att visa sig. Tror att det är ett stort utvecklingsområde inom sporten för att öka attraktionskraften.

 

Förbättringsområden; 

På mål under 300m vid mästerskap som SM bör en vit golvpapp eller liknande spännas upp 1m bakom målen för att utesluta hål-i-hål träffar, kulan tar alltid i något av sidorna av det tidigare hålet som vinklar kulan något in i pappen bakom. Den pappen klistras med vita markeringslappar efter att patrullen är klar. (UP)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Mål 3 och 4 lite onödigt hårda (kan nog skrämma bort en del skyttar från Kungsängen).

Lite för snabba med kritning på mål 6 (en kikarskytt fick 5/5 p g a detta). (HA)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

patrullerna skickades ut för att i vårt fall komma fram till stn.1 med 3 patruller väntandes före. Här kunde kommunikationen mellan stn1 och samlingsplatsen varit bättre.

Visst var det ett par rejält tuffa mål men det ska det vara och måste det vara på ett SM. Det fanns ju även ”lätta” mål och ett lätt mål kan bli svårt speciellt på ett SM då många kanske har svårt att skruva ner…

Markeringen var tydlig, kunde dock gjorts lite snabbare och köer på vissa stationer hade undvikits (vi hade 4 patruller före oss inkl. den på skj.vallen på sista stationen)

Korven tog slut på serveringen….Annars bra (SM)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Två svåra mål och 6 lätta. Saknade ett lite längre mål (~600m). Bra avvägt för diopterskyttarna i svårhetsgrad men kanske lite för lätt för att skilja på kikarskyttarna Det hade varit bra om t ex en av stationerna bara hade innerringen för kikarskyttarna för att skilja lite mer på dem. Särskjutningsstationen kanske skulle satts upp i förväg, det drog ut på tiden och vi han precis klart innan skjutförbud. Det blev sent för de som ska köra ner till Skåne eller upp till Norrland.

Folk är lite ovana att tyda om det är dubbelträff eller inte. Är det bara 5 träff och inget skott sitter i vita eller på annan tavla så ska tolkarna fram och inte ligga i lådan. Här tror jag det kan vara bra med en markör-kurs. Ett blad med instruktioner om vilka rutiner man ska ha när man markerar är också kanske en bra idé. (ST)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Informationen till skyttarna har varit god, tid o ptr allt bra. Det stora problemet är pressen,

inte ett ord i Uppsala Nya, dålig  Pr för skyttet..... Ernst har hållit bra i måttbandet ( en bra skjutning i mitt tycke ) Serveringen funkade bra, bra priser. Vi som käkade, snabbt och bra fixat!

Resultatgivningen som vanligt snabb och effektiv, ett STORT TACK Klas DU är super. (UP)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Tävlingen som helhet tyckte jag var mycket bra, tyvärr lite väl lång väntetid innan 1:a stn. och innan 8:e stn. Lång bilkö. 1-2 ptr. före i kön.

Tyvärr ett idiotmål 1/3-delen på ca 515 m

Tyvärr mot slutet på em. verkade mycket vara utsålt. Ingen varm-korv kvar, ett fåtal smörgåsar. Jag kan ha förståelse för att det är svårt att beräkna. (SÖ)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Som vanligt en proffsigt genomförd tävling (VN)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kanske skulle varit nån 600+ station. Mycket tydliga stationschefer. (SM)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tävlingen blev mycket sen, även utan förseningen på grund av dimman hade det blivit mycket sent innan tävlingen hade varit genomförd.

Borde varit större patruller. (VM)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 Informationen har kring tävlingen har funkat utmärkt.

 Organisatoriskt fungerade allt mycket bra, betydligt bättre än fjorårets SM på Revingehed som drogs med långa köer.

 Banans svårighetsgrad var god och varierad. Mina personliga tillkortakommanden lyste tydligt i mätningen och extra klurigt blev det på station 3 och 4.

 Stationscheferna gjorde sitt jobb väl, någon kanske var lite väl fyrkantig.

 Markeringen fungerade relativt bra, lite strul på station 4 som delvis krävde ommarkering.

 Bra resultatgivning (SK)

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

bra tävling med ett par tuffa mål men det tycker jag det skall vara på ett SM. Jag blev väldigt glad för att ni hade lagerkrans även till veteraner liggande, heder åt ER (SM)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bra, var bara någon gång som vi hade svårt att hitta inbjudan (då jag inte gick via min mejl).  

Bra  att det var 6 stationer som var riktigt träffvänliga, men kanske att  L 3 o 1/3 är för tuffa om man ser till hur få skyttar som kom över 40 träff. Önskar fortfarande lättare tävlingar främst för att det skulle bidra till fler skyttar på sikt. Variationen bra. På några långhåll för lite vitt (bakgrund) vid sidan om figurerna.

men tycker det är fel att vi inte får se klistring av figurerna (inte alltid man ser bommarna i kikaren). Det är ju ändå markörerna som avgör.  Gillar inte att patrullerna inte "hålls ihop". Jag hade fig 16 o var ofta ensam skytt  kvar på stationen när min figur markerades/kritades (förutom de som läste o kollade markeringen)

kanonbra med rapportering via nätet (ÖS)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1