Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Från en 6,5-skytt

01 DEC 2013 18:08
Så går då 2013 års 6,5-skytte mot sitt slut. Kvar är väl egentligen bara lite avslutningsskjutningar i form av jul-och nyårsskjutningar.
Detta innebär också att vi tittar fram emot 2014 års tävlande och en stilla undran är ju om vi skall kunna vända trenden med stadigt nedåtgående deltagarsiffror. Skall vi lyckas med det, så krävs kraftiga vitamininjektioner från central nivå. T ex någon form av riksomfattande tävlingar som uppmuntrar till nyrekrytering. Här finns ju många idéer och det är bara fantasin som är begränsningen. Något måste onekligen göras.
För att sedan vi som håller på med 6,5-skytte skall trivas så är det ju viktigt att vi får en verksamhet som tilltalar de aktiva.
Någon har framfört en synpunkt till mig som jag tycker kan vara värt att diskutera.
  • Uppdaterad: 01 DEC 2013 18:14

Det gäller  kommandona vid en fältskyttestation. Vederbörande tycker att det i dagsläget blir alldeles för stressigt när man kommer fram till skjutplatsen. Många skjutledare har alldeles för bråttom och kommenderar laddning…. och 1 minut kvar så fort man kommit fram. Man hinner inte tänka till över avstånd, vind och andra förhållanden. Det finns väl egentligen tre alternativa åtgärder som skulle kunna vidtas:

1/ När alla skyttar är framme så kommenderas ”Målspaning 1 minut”, efter denna minut kommenderas ”med minst ett knä i marken ladda” och när det är klart ”1 minut kvar”.

2/ Kommandona kan vara som nu med när alla har kladdat så får man ”2 min kvar”.

3/ Vid skjutplatsen kommenderas ”2 min kvar” och under den tiden skall skyttarna ned med ett knä i marken. Ladda och inta eldställning.

4/ Ett fjärde alternativ är givetvis att behålla nuvarande kommando, att efter laddning med ett knä i marken kommendera ”1 min kvar”.

 

Det finns ju också en del gamla frågor där vi vet att en klar majoritet vill ha förändringar till stånd:

 

Kikarskyttarna vill ha ett riksomfattande reglemente och inte bara de olika provisorium som nu tas fram på olika håll. Skyttesportförbundet har på förra årsmötet lovat att man skall söka SM-status för kikarskyttarna, men då måste man väl ta fram ett regelverk som gäller för denna verksamhet. Vi har i våras levererat förslag till reglemente och anvisat lämpliga personer som kan hjälpa till med att få fram ett fungerande reglemente. Men inget har hänt ännu…

Veteranklasserna i 6,5-skyttet är för många. Förslag har lämnats om att gå ner till 3 st veteranklasser, men inget har hänt…

Man önskar att gå tillbaka till att klassificera om 6,5 skyttarna vid årsskiftet. Vi har haft två större fältskjutningar efter den nu ”fastställda omklassificeringstidpunkten 1 okt” och det har varit kaos. Många föreningar fortsätter att klassificera om vid årsskiftet och hävdar att man följer det stadgeenliga verksamhetsåret. Många skyttar är också beroende av löpande tävlingar som löper under hela kalenderåret och då kan man inte byta klass mitt under pågående tävling.

När det gäller banskytte så vill man ändra nuvarande system där man alltid får räkna de bästa skotten om någon i skjutlaget har ett skott för lite. Med den gamla begränsningen som innebar att om närmaste granne tappat ett skott så får man räkna de bästa skotten, gjorde att man stor säkerhet visste vad det extra skottet kom ifrån. Uppskattningsvis 90-95% av omskjutningarna försvann med den regeln. F n får ju alla som har ett skott förmycket räkna de fem bästa skotten. T ex en regnig dag med manuell markering har en skytt tappat ett skott, men lappar har trillat lite här och var… alla får räkna de bästa skotten??? Dessutom bör det alltid vara omskjutning i finaler när man skjuter skotten ett och ett.

 

Sen hoppas jag att man kan hantera det där med tävlingslicensen lite smidigare. Det behövs bara att man ålägger arrangören att kolla att alla deltagare har tävlingslicens, vilket man enkelt kan göra på Skyttesportförbundets hemsida. Sedan kan ju vem som helst göra stickprovs- eller fullständiga kontroller, med hjälp av start- eller resultatlistor. Om man fattade detta beslut skulle vi slippa att ange/samla in dessa licens-id överhuvudtaget. Att man sedan skall ange tävlingslicensnummer i alla resultatlistor för att de skall godkännas av Skyttesportförbundet kan ju ingen förstå. Mycket extra tungt onödigt arbete som ingen har nytta av.  Detta innebär ju också att inga inbjudningar eller resultat kommer in på Skyttesportförbundets hemsida.

Många har efterlyst en hemsida där man kan se alla inbjudningar till 6,5-tävlingar och resultat från dessa. Men någon sådan finns i dagsläget inte att tillgå. Skyttesportförbundets svar på detta önskemål med IndTA är för många alldeles för komplex och i stället vänder man sig till Värmlands och Västerbottens hemsidor. Varför skall det behöva vara så.

Vi har ju också fått ett resultatsystem i form av Shooter som man använder över hela landet och som många behärskar. Detta system är emellertid inte kompatibelt om du vill använda indTA. Du måste då göra om resultatlistan till en PDF-fil (har alla den möjligheten?) och leta reda på berörda deltagares tävlingslicens-id och för hand skriva in alla 12-ställiga lic-id i resultatlistan.

Skyttesportförbundet har ju också sagt upp driftavtalet med Shooter och det innebär att inga förändringar, uppdateringar eller liknande kan göras i Shooter som ju är det enda resultatsystem som fungerar både mot SIUS, MegaLink och Kongsberg!!! Något sådant alternativ finns inte till Shooter.

Vad tycker du om ovanstående? Hur gärna av dig med synpunkter, positiva likaväl som negativa, som jag lovar föra vidare utan att ditt namn avslöjas!

 

Hör av dig!

 

klasg

 

 

 

 

 

 

Skribent: Bo Knoblauch
E-post: This is a mailto link

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1