Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Mera synpunkter

15 MAR 2012 19:56
Ytterligare synpunkter har nu kommit in från 6,5-Sverige angående Gevärssektion ens budget och verksamhetsplan.
  • Skapad: 15 MAR 2012 19:56

Även om jag skulle vilja det så har jag ingen möjlighet att närvara på lördagens möte i Linköping. Vet emellertid att bl a 6,5-skyttar från Stockholm kommer att finnas på plats.

 

Vad kan man önska sig av mötet och för framtiden för 6,5-skyttet? Jo, givetvis att även vi långdistansskyttar tas på allvar och blir behandlade på det sätt vi är värd att behandlas på.

Ett första steg bör vara, att sparkar igång en arbetsgrupp som skall komma med konkreta förslag om hur vi skall få en nystart för 6,5-skyttet. Man måste göra en analys av nuläget för 6,5-skyttet. Vitamininjektioner bör till, i form av attraktiva tävlingar på olika håll i landet. Regelverket bör rättas upp så att et tilltalar de aktiva skyttarna. Det finns hur mycket som helst att göra, men det måste göras något omgående!!!!

 

En arbetsgrupp kan ju vara ett första sätt för att vi skall få våra röster hörda! Ett möte på luftgevärs-SM där en majoritet är luftgevärsskyttar kan ju inte fastställa vad som skall gälla inom 6,5-skyttet.

 

För kännedom finns nedan de synpunkter jag fått in under det senaste dygnet!

 

REAKTIONEN UTE ÄR MYCKET STARK!!!

 

Ha de

 

Klasg

 

 

PS. Hör gärna av dig med synpunkter, idéer och förslag!

 


 

Bra synpunkter Klas. Jag beundrar dig att du orkar. Säg till om vi skall sätta ihop en busslast och åka dit.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hej Klas hoppas det är bra med dig.

Kan ingen av alla som har åsikter om att budgeten och verksamheten är dålig ta fram ett förslag på hur verksamhet och budget skulle se ut för att det ska vara till belåtenhet?

Inget kommer ju att ändras om ingen talar om hur det skulle kunna se ut med en bra verksamhet istället för den som man inte tycker om idag.

 

Jag har full förståelse för missnöjet, men om ingen kommer med ett förslag på lösningar så kommer ju ingen förbättring att ske.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hej Klas!

 

Ja det nationella skyttet får nöja sig med änkans skärv som det heter, det är beklagligt.

Jag var ju som du vet emot sammanslagningen från början, men jag kunde aldrig drömma

Om att det skulle bliva så dåligt så snabbt, jag håller med dig, det skulle varit mycket bättre

Med årsmötet i samband med fält-SM, men det tror jag inte att dom vågar för då skulle någon talat

Om sanningen för styrelsen.

Jag tror också att man måste börja om från början för att rädda det som räddas kan,

För att söta det nationella skyttet sämre än vad som görs nu det går inte.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hej Klas!

 

Det är nog dags att starta ett nationellt skytteförbund, frågan är bara den, vem skall ta tag i detta.

Jag och mitt förbund var från början emot samgående med sporten, men tyvärr var det flera förbund som gick på sportens skitsnack och rösade för samgående.

Nu borde alla se resultatet.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Klas.

Tack för sammanställningen. Hoppas du delger styrelsen i Gevärssektionen och kansliet i Stockholm också..

Alla bör få del av stämningen ute i landet.

 

Många reagerar också på att Svensk Skyttesport ingår i det pris skytten betalar men många är fortfarande utan dator och kan alltså inte läsa de nummer som inte sänds ut med post.

Innehållet är inte heller anpassat, inga resultat som för skyttarna är intressanta. Utan dator inga resultat – allt blir ointressant.

Tyvärr tänker inte de styrande på hur verkligheten ser ut. Företag och stora idrottskanslier har den modernaste utrustningen medan gemene man har gammal utrustning eller ingen dator alls.

De som fört upp skyttet på en hög fin nivå blir nu åsidosatta av opraktiska och okunniga  ledare.

Det här straffar sig i längden. Om några år har vi inga skyttar av klass kvar som kan gå över till internationellt skytte och med framgång konkurrera med andra länder. Vi ser redan hur mycket vi tappar

Även vid Nordiska mästerskap, norrmännen drar ifrån och danskarna har också gått förbi.

Orsaken är att det nationella skyttet tappar mark p g a att all satsning sker på sportskyttet. Man tänker inte på att rekryteringen till sportskyttet måste ske genom satsning på det nationella skyttet.

 

Med ett bibehållet FSR hade förutsättningarna varit avsevärt mycket bättre, både ekonomiskt och resultatmässigt. FSR ekonomi hade kunnat utnyttjas på ett mycket effektivare sätt av dem själva.

I slutänden förlorar sportskyttet på organisationssammanslagningen lika mycket som det nationella skyttet gör.

 

Vi var några förbund som påtalade detta före sammanslagningen men vi var för få.

Nu inser vi alla att gevärsskyttet i Sverige snart är på urusel nivå. Synd efter 150 framgångsrika år.

 

Starkt av Norge att förutse vad som kunnat hända om de gått på samma linje. De gick inte i samma fälla som våra usla ledare gjorde. Norge har nu gevärsskyttar som håller hög internationell klass

såväl på nationell som internationell nivå tack vare den goda rekryteringen och förståndig ledning.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hej Klas

Tack för att du engagerar dig. För vår det del var det alla avgifter droppen som fick oss att föreslå nedläggning av vår förening fr o m 2013 efter 49 år vid vårt årsmöte.  Vi är blott 15 medlemmar som för att fortsätta vår verksamhet måste fördubbla medlemsavgiften som i huvudsak kommer att hamna i ett svart hål i stället för att gagna vår egen verksamhet. Dessutom kan inte alla våra medlemmar deltaga i  KM fält längre p g a att alla skyttar måste lösa en licens på 300 kr till samma svarta hål därför att KM skjuts samtidigt med vår egen nationella tävling xxx. Någon möjlighet att preppa ett nytt fält för KM låter sig ej göras.   

Nedan utdrag från vårt årsmötesprotokoll:

 

  •  Framtid. Styrelsen har föreslagit nedläggning av xxxx Skytteförening fr o m 2013. Detta
       av bl a följande orsaker:
      - Kostnader till förbund. Den utlösande faktorn är att SvSF från 2012 höjer
         medlemavgiften  från 500 kr till 1 500 kr. Till detta skall tillföras årsavgift till StSF  

                      och  krets. Föreningens nuvarande medlemsavgifter räcker inte till detta.
    -   Aktivitetskortet eller tävlingslicens som det numera heter har höjts till 300 kr per skytt
         av den märkliga anledningen att man inte lyckats ”sälja” kalkylerat antal licenser. Den
         för oss utlösande faktorn är att vi numera inte kan skjuta vårt KM fält samtidigt med
         vår xxxxxxx om inte samtliga föreningsskyttar har löst tävlingslicens. Detta för att
         tävlingen sker  ”inom Svenska Skyttesportförbundet”. Att utöver xxxxxx planera
         och prepparera fält för separat KM låter sig ej göras.

 

Du får gärna använda detta i din framtida argumentering, men jag ser då helst att du inte nämner förenings- och tävlingsnamnet. Jag vill nämligen först gå vidare om vår nedläggning till förbundet efter nästa medlemsmöte.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Bra initiativ!

Tur för oss, att du finns för oss som fortfarande tror på det nationella skyttet.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Ja du Klas !

Hur ska detta sluta?

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Ja du Klas, Det är bedrövligt illa och inte det minsta bättre i Östergötland. Jag vill inte gå in i detalj, men jag kan säga så mycket som att efter Östergötlands distriktsmöte så är jag ytterst tveksam till att deltaga på fler möten i Östergötland  med de som har en konstig syn på 6,5mm skyttet. Orkar du gå på mötet på lördag? Kommer någon framföra nedanstående.

 

Javisst blir man förbannad när man ser budgeten och de samtidigt höjer avgiften. Men men inte något som jag egentligen blir överraskad av.

 

Har lite dåligt samvete att jag inte orkar göra något, men jag har massor med mitt arbete och med tanke på hur man blir bemött av vissa i skytterörelsen så tappar jag all energi som jag har.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hej Klas!

Det finns ju ett lätt sätt att påverka och det är ju att åka på årsmötet. Vi har en representant i styrelsen som jobbar för den nationella prägeln Stefan  Jakobsson och vad ska han göra mot övriga gänget.Men det var ju likadant när FSR fanns, det fanns inga invändningar inom ramen för det nationella skyttet trots många tokigheter.

De vet ju att det blir en storm på nätet men något mer händer ju inte, jag tycker lika illa om detta som många andra, men jag har tyvär inte den glöden att vilja jobba centralt med skyttet. Vad har vi kvar av "gamla! nationella ledare som skulle kunna bidra gevärssektionen?

 

Men jag hoppas att det blir en sån stor protestvåg nu så det hörs till grensektionen och att det gungar under fötterna på dem

 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hej Klas

Jag håller med i mycket av det som skrevs i komentarerna då jag när jag läste budgetförslaget, funderade på hur man ska kunna få någon påfyllning till framtida internationella tävlingsskyttar när det inte satsas på breddskyttet som alltid försett skyttesporten med elitskyttarna. För hur många landslagsskyttar har inte börjat inom det nationella breddskyttet.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hej Klas, och tack för ditt engagemang.

 

Det är intressant att läsa de kommentarer och synpunkter som nu kommer fram angående utvecklingen inom Skyttesportförbundet. Den nuvarande utvecklingen kan emellertid inte vara något okänt för de som nu säger sig vilja se ett nytt Dackeuppror. Efter vad jag minns så varnades det för den utveckling vi nu står inför i flera insändare i saligen insomnade Svenskt Skytte, där fram för allt Hans Johnsson i flera insändare varnade för hur det skulle bli inom skytterörelsen efter sammanslagningen. Det enda Hans insändare utmynnade i var att han själv fick klä skott för många infama påhopp från dåvarande ordföranden i FSR och den trojka i hans omgivning som hoppade då han (ordföranden) sa: hoppa och slickade då han sa: slicka och att jag själv avsattes som redaktör för insändarspalten i tidningen då jag ansågs ta in allt för kritiska insändare. 

 

För övrigt tror jag inte att ett Dacke-uppror är rätt väg att gå. Efter vad jag minns från historieböckerna så var Nils Dacke smålänning och jag har svårt för att tänka mig att smålänningarna revolterar mot sina egna. Både Leif Fasth och Mikael Svensson är, just det: smålänningar!

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Følger utviklingen i broderlandet på østsiden av kjølen med stor interesse – har ventet en stund på at noe skulle skje hos dere for å ivareta svensk nationellt skytte.  Lykke til med videre arbeid for svensk 6.5 skytte på nationellt program!

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1