Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Nationella skyttets framtid

02 APR 2012 17:15
Nu går vi vidare!
  • Skapad: 02 APR 2012 17:15

Tyvärr hände ju inget som skulle kunna ta några nya tag om 6,5-skyttet vid Gevärssektionens årsmöte. Några nya personer kom in i styrelsen, men det var ju personer med sportskytteförflutet. Med andra ord situationen är status quo.

Vi har nu försökt få till stånd en dialog och en ökad förståelse för 6,5-verksamheten i kontakter med Gevärssektionen men vi kan bara konstatera att vi inte har lyckats med detta.  Fortfarande är det personer som inte har kunskap om det nationella skyttet och som inte har de nationella skyttarnas förtroende som har beslutsrätten för denna verksamhet. Stefan Jakobsson är ju den ende som vi överhuvudtaget har kontakt med och han har mycket svårt att få igenom beslut som rör det nationella skyttet.

Har uppfattningen att det blir mycket svårt att driva frågor som rör det nationella skyttet med nuvarande bemanning i Gevärssektionen och med nuvarande organisation. Vi måste alltså nu gå vidare till nästa nivå i organisationen och då gäller det Styrelsen för Svenska Skyttesportförbundet. Har skrivit ett brev till ordförande i förbundsstyrelsen och beskrivit nuläget för oss 6,5-skyttar. Han har lovat att ta upp frågan i förbundsstyrelsen och återkomma.

Snart är det emellertid dags för årets Förbundsmöte i Svenska Skyttesportförbundet. Mötet avhålls närmare bestämt söndagen den 29 april och om jag har uppfattat det rätt så har varje distrikt rätt att skicka två ombud som båda har rösträtt vid mötet.

Till detta möte har Stockholms Skyttesportförbund lämnat in tre motioner med nedan beskrivet innehåll:

  • Förslag om att bilda en ny fristående sektion för de nationella skyttegrenarna, med egen budget och mandat att fatta beslut i egna frågor
  • Förslag om att få till stånd en ekonomisk redovisning/budgetering som omfattar alla intäkter och kostnader som kan hänföras till respektive sektions verksamhet
  • Förslag om krav på att fastställa ett senaste datum då alla rikstävlingar under kommande år bör vara fastställda i tid och plats. Detta datum bör ligga under första halvan av oktober för att underlätta den regionala/lokal planeringen av tävlingsprogrammet.

Givetvis är det vår förhoppning att vi skall få så stort stöd som möjligt för dessa motioner så att arbetet med den framtida verksamheten i de nationella grenarna underlättas. På så sätt kan vi få en grund gör en nystart av dessa verksamheter.

I dagarna skickas motionerna ut till resp distrikt för granskning och handläggning. Beslut om motionerna kommer sedan att fattas vid förbundsmötet den 29 april.

Ställer du upp på ovan nämnda motioner så vore det ju bra om du meddelade styrelsen i ditt distrikt hur du ser på frågan och framför de synpunkter du har för ett genomförande. Naturligtvis bör ju sedan alla distrikt skicka sina två ombud till förbundsmötet där motionerna öde skall avgöras.

Vi hoppas givetvis på ett positivt ställningstagande till dessa frågor.

Ha de… med skyttehälsningar

 

klasg

 

PS! Hör gärna av dig med synpunkter positiva likaväl som negativa!

 

 

 

 

 

 

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1