Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Nya Regelboken

18 DEC 2012 19:24
Enligt besked som vi fick i våras så skulle förändringar i vårt nya regelverk presenteras på Skyttesportförbundets hemsida, i så god tid före årsskiftet, så att föreslagna förändringar kunde diskuteras ute bland de aktiva innan beslut om förändringar fattades.
  • Uppdaterad: 18 DEC 2012 19:28

Idag den 18 dec , alltså 13 dagar innan det nya reglementet skall gälla har man publicerat föreslagna förändringar. Vågar påstå att dessa förslag inte är speciellt starkt förankrade hos de aktiva skyttarna.

De förslag om förändringar som nu ligger (enligt Skyttesportförbundets hemsida) är:

  1. 1.    Ändring gällande kommandoserien gevär 6,5 fält.

Det har upplevts svårt eller omöjligt att i liggande skjutställning ladda med det 6:e skottet i laddsystem mauser av vänsterskyttar. Samma gäller för alla skyttar som använder ”mausermodeller” i kombination med vissa tillbehör för diopter. För att behålla likheten i eldkommandon för olika discipliner, så långt detta är möjligt, finns därför förslag om modifierad skrivning i Regelboken enligt följande:

Punkt 1 modifierad jämfört med övriga kommandoserier då vissa gevär med tillbehör är svåra att ladda i liggande ställning. Tillse att berörda skyttar ges rimlig tid före punkt 3.

Vid eldställningarna

1. INTA SKJUTSTÄLLNING (kompletteras på liggandestation med:) eller gå ner med minst ett knä i marken.

2. Med mynningen i skjutriktningen 6 patroner LADDA – SÄKRA.

3. EN MINUT KVAR - NU

……………….(Därefter fortsättning enligt tidigare)

 

Kommentar: Varför skall inte alla som skjuter med godkända gevär behandlas lika???? Alla veta att det är viktigt att få så lång tid som möjligt att ligga ned och titta på figurerna i dioptern.

De som kan ladda i skjutställningen, gör det, och får betydligt längre tid på sig att titta på figurerna än de som måste ladda med ett knä i marken.

 

Även om man skriver ”Tillse att berörda skyttar ges rimlig tid före punkt 3.” så kommer de som laddar i liggande få betydligt längre tid på sig!!!!

 

Varför kan inte alla ladda med minst ett knä i marken!

 

ALLA SKYTTAR SKALL BEHANDLAS LIKA OCH HA SAMMA TÄVLINGSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR!!!

 

 

  1. 2.      Justerade förutsättningar för beräkning av JF.

Speciella liggandeklasser för veteraner förekommer ofta i fältskytte gevär 6,5 och kpist, vilket då som regel höjer JF förhållandevis kraftigt. Följden blir att få kompetenser uppnås och mot denna bakgrund finns nu förslag om tillägg i regelverket enligt följande:

Som underlag för JF räknas ej resultat från speciella liggandeklasser för veteranskyttar.

 

Kommentar: Vad innebär detta?  Vilka klasser är ” Speciella liggandeklasser för veteraner” ? I dagsläget rekommenderas att klasserna 65-70-75 skjuter i liggande, är det dessa klasser som är speciella???

Prata i stället i klartext, och säg att alla klasser, alternativt alla veteranklasser, som skjuter enbart liggande inte skall räknas med när JF tas fram.

 

 

  1. 3.    Justering av skjuttid för veteraner i gevär 6,5 fältskytte.

Förlag finns att den längre skjuttiden skall tillämpas för alla veteranklasser på alla stationer och då även i mästerskap gevär 6,5 fältskytte enligt följande:

För klasserna 15, 17, 1, 55, 65, 70 och 75 rekommenderas längre skjuttid.

 

Kommentar: Ett modigt beslut som jag tror ligger rätt. Även veteraner som får lite problem med synen kan nu vara med och delta i mästerskap. De som vill skjuta på den kortare tiden kan ju alltid välja sin prestationsklass. Tror att detta gynnar verksamheten på sikt.

 

 

Dessutom föreligger ett förslag om ändrat antal deltagare i lag vid SM enligt följande:

 

Förslag till minskat antal lagmedlemmar i lag-SM?

Enskilda skyttar, föreningar och distrikt har framfört synpunkter gällande svårigheten att möta upp med representativa och fulltaliga lag i SM nationellt skytte. För att motverka detta föreslås därför en minskning av antal lagmedlemmar i föreningslag och förbundslag. Därmed skapas förutsättningar för fler att möta upp med fulltaliga lag, vilket gör att tävlingarnas status bibehålls eller kanske t.o.m. höjs.

Antalet skyttar har under senare årtionden minskat alltmer och därmed har föreningar och distrikt fått allt svårare att möta upp med fulltaliga och konkurrenskraftiga SM-lag. En del distrikt har ställt upp med för få lagmedlemmar och flera distrikt har helt saknat förmåga att möta upp med förbundslag i SM och/eller Veteran-SM.

Lagtävlingar har i grunden varit ett sätt att stimulera känslan för samhörighet och därmed också öka deltagandet och intresset för aktuell tävling. I viss mån har nog den känslan försvunnit, men säkert kan den förbättras genom att skapa förutsättningar för fler distrikt att delta med konkurrenskraftiga förbundslag i SM. Genom att minska antalet lagmedlemmar från sju till fem, ges fler distrikt möjlighet att ställa upp och därmed kan också statusen bevaras i denna traditionsbundna del av nationella SM.

Svårigheten att skapa lag, gäller i många fall även på föreningsnivå. Där kan en minskning från tre till två lagmedlemmar sannolikt ge en större positiv effekt. Utan tvekan är det här möjligheten finns att påverka det individuella deltagandet. En deltagare räcker för att påverka ytterligare en och därmed bilda lag. Tre deltagare kan påverka ytterligare en och därmed skapas två lag osv. Tänk om lag två eller tre segrar över förstalaget, vilken sporre det skulle vara internt i föreningen!

Det kan nämnas att gevär 6,5 fält, som ett undantag från grundregeln, tillämpat modellen med två lagmedlemmar och detta har upplevts övervägande positivt bland skyttarna.

Sammanfattning av förslag gällande antal lagmedlemmar i SM.

Förbundslag: Fem föranmälda lagmedlemmar (+ en reserv) och av dessa räknas de fyra bästa skyttarnas resultat som lagresultat. Max ett lag per distrikt.

Föreningslag: Två föranmälda lagmedlemmar och båda skyttarnas resultat räknas som lagresultat. Förening har rätt att ställa upp med obegränsat antal lag.

 

Kommentar: Har inga särskilda kommentarer över detta

 

 

Sammanfattningsvis:

I det länge diskuterade laddningskommandot i fältskytte har vi fortfarande inte fått ett kommando som hanetrar alla skyttar lika, Varför skall vissa skyttar inte få samma möjligheter som alla andra.

Förtydliga vilka klasser det är som inte skall medräknas när man tar fram JF i fältskytte

När det gäller att alla veteraner (även klass 55) skall skjuta på den längre skjuttiden, så kommer det säkerligen bli en del diskussioner, men jag tycker att beslutet ligger rätt.

Beträffande ändrade antal lagdeltagare vid SM, så blir det säkert bra och vad man tycker här är säkerligen beroende på i vilket förbund man skjuter.

 

Men…..

det finns fortfarande tre heta frågor som man inte tagit i..

… klassificeringstidpunkten för 6,5-skyttet, det skall tydligen fortsätta vara kaos ute i föreningarna.

Enligt min mening måste vi klassificera om när verksamhetsåret börjar, då skall kommande verksamhetsårs program vara klart och årsmötet (med beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelsen) skall hållas senast tre månader efter det att verksamhetsåret avslutats.

Sedan kan verksamhetsåret börja antingen 1/10 eller 1/1. Enligt nu gällande stadgar startar verksamhetsåret den 1/1. Kaoset fortsätter då Regelkommittén inte velat ta i denna känsliga fråga.

 

…..antalet veteranklasser skall fortsätta att vara för många

Det finns väl inte många skyttar som kan påstå att vi behöver fyra olika klasser i 6,5-skyttet i de flesta av våra tävlingar. Det finns helt enkelt inte underlag för det! Svårt att få till prisbord i halvstora tävlingar. Konsekvensen blir att man slår ihop klasser liten huller om buller och när man kommer till en skjutning så måste lusläsa om vad som gäller vid just den tävlingen. Förslaget har varit att gå ner till tre st veteranklasser 55, 65 och 72, men inte heller detta problem har Regelkommittén velat ta i. Kaoset fortsätter.

 

…. för många skott på tavlan i anskjutning 6,5

enligt nuvarande regelverk så kan felskjutningar äga rum hur som helst på banan. Tavla 1 kan skjuta och tavla 30 och den som fått för många skott på tavlan får räkna sina fem bästa. Har en skytt tappat ett skott kan han ”av misstag” skjuta tio tavlor fel och hjälpa sin kompis. I ett större mästerskap kan en skytt som redan är borta ”av misstag” skjuta på en kompis tavla som är med och slåss om segern. En skytt kan således i ett avgörandeläge få räkna ett skott som han inte själv skjutit. Denna regel skapar onödiga diskussioner och hindra att rättvisan har sin gång.

 

Har du synpunkter på ovanstående så hör gärna av dig.. jag lovar att föra dina synpunkter vidare utan att ditt namn finns med…

 

Ha de..

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1