Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Redovisning av 6,5 enkät

11 APR 2016 16:07
 • Uppdaterad: 11 APR 2016 16:18

Redovisning av enkät

För tre veckor sedan skickade jag ut en enkät till 6,5-intressenter. Enkäten gick ut till 398 mottagare och 86 svar har kommit in vilket motsvarar en svarsprocent på 21,6, vilket får anses vara högt. Det är ingen totalundersökning av målgruppen, de som ingår i populationen är de 6,5-intressenter som jag sparat i en sändlista för 6,5-intresserade. Noteras bör att frågorna 3-5-6 inte enbart rör 6,5-gruppen, men svaren responderar till just denna grupps åsikter.

Svarens distriktsfördelning:

DA 6                    ST 22                  SÖ 5                     VÄ 6                   

SM 2                   NO 5                   UP 9                      VS 11                 

HA 3                    GÄ 3                   BL 3                      GO 3                    

VM 3                   SK 1                   VG 3                       VB 1                                                  

Totalt 86 svar 

klasg

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. I banskytte gäller fortfarande att om en skytt får för många skott på sin tavla får han räkna de bästa skotten om någon annan i skjutlaget saknar ett skott, detta gäller även i finaler med markering efter varje skott. Vad tycker du om detta?

1. Det var bättre med gamla regeln då man fick räkna de fem bästa skotten om närmaste granne saknade ett skott. Då visste man vad det extra skottet kom ifrån. I andra fall skall omskjutning gälla. 41,8%

x. Nu gällande regel enligt ovan är bra. 14,5%

2. Bra med nuvarande regel när det gäller serier med ett antal skott. I finaler med skottvis markering bör det alltid vara omskjutning, då skapas bättre rättvisa och den extra tidsåtgången är minimal. 43,6%

Kommentarer:

 • Om man ska använda x borde man ju klara ut hur långt från extraskottstavlan bomskottet får räknas alt att bomskottet ska sitta på samma tavla i annan tavelgrupp som extraskottstavlan. (ST)
 • att om vet vilket skott som är fel så tar man bort det (DA)
 • Dock ej sämre än det sämsta skottet. (SÖ)

Sammanfattning:

Drygt 85% av de som svarat vill här ha en förändring. En liten majoritet önskar att man begränsar förändring till att gälla finaler med skottvis markering, där en obligatorisk omskjutning vid för många skott på tavlan ger större rättvisa utan att det tar för lång tid att genomföra

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2. I det nya regelverket har åldersklasserna för ungdomar ändrats. Tidigare fanns det två klasser 15 (upp till 15 år) och 17 (16-17 år). Det har man nu ökat på till tre klasser, klass 13 (14 år), klass 15 (15-16 år) och klass 17 (17-20 år).  Är detta det mest optimala när det gäller 6.5-skyttet.

1. Det var bättre tidigare då vi hade två klasser, en för de yngsta som skjuter med stöd och en för de upp till 17 år som skjuter utan stöd. Från 18 år sköt man i prestationsklasserna. 53,7%

x. Det räcker med en ungdomsklass som skjuter med stöd. De som skjuter utan stöd bör placeras in i prestationsklasserna, då får vi bättre underlag i klasserna 1 och 2. 35,2%

2. Bra med den nya uppdelningen på 3 åldersklasser för ungdomarna och att dessa klasser täcker upp till 20 år. 11%

Kommentarer:

 • inget hinder för yngre att skjuta G15 (GO)
 • Bör va åldersklasser så länge man är junior men frivilligt att klassa upp sig till prestationsklasser om så önskas. (VÄ)

Sammanfattning:

Nya upplägget med 3 ungdomsklasser gillas inte av de aktiva. Endast drygt en på 10 tycker att detta är bra. En klar majoritet finns för att gå tillbaka till två ungdomsklasser, en som skjuter med stöd och en som skjuter utan.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

3. Det är många nationella skyttar som inte använder Tävlingskalendern på Skyttesportförbundets hemsida. Man besöker i stället hemsidor från olika distrikt som på ett riksomfattande sätt presenterar inbjudningar och resultat. Vad tycker du om Skyttesportförbundets Tävlingskalender?

1. För komplicerad, svårt att hitta det jag söker. 47,2%

x. Sidan är bra och de nationella skyttarna kommer snart att hitta dit. 11,3%

2. De inbjudningar och resultat som jag söker finns sällan på sidan. 41,5%

Kommentarer:

 • Använder den inte (ST)
 • står resultat, men hittar inga (GO)
 • Jag är relativt ny som fältskytt så jag kan inte svara på så många av frågorna men en fråga du tar upp som jag har åsikter om är punkt nr 3: Där vill jag absolut svara 1, den är inte bara komplicerad, den är rent användarfientlig!! Sämsta hemsida och kalender som jag någonsin sett vill jag bestämt påstå! Övriga frågor passar jag på med hänvisning till att jag är för dåligt insatt. (VS)
 • Se fråga 6, då löser sig det problemet. (VÄ)

Sammanfattning:

Noterbart är att endast drygt en på tio är nöjda med hemsidan. Nästan varannan svarande anser att det är svårt att hitta det man söker, medan drygt 40% anger att det man söker inte finns på sidan. Problemen som anförs kan ev sammankopplas, är det svårt att lägga in information på sidan, så finns den ju inte heller där. Vill man ha med 6,5-skyttarna i Tävlingskalendern krävs ytterligare förändringar.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

4. Vid SM i fältskytte har man beslutat att ha en gemensam föreningslagtävling för Öppen klass och Vet SM. Man får alltså blanda hur man vill i dessa båda mästerskapsklasser trots att de har olika svårighetsgrader på tävlingen. Däremot får inte skyttar i JSM vara med i denna lagtävling. 2013 när Öppen klass och Vet SM hade var sin föreningslagtävling startade sammanlagt 35 lag. Fr o m 2014 skapades en gemensam föreningslagtävling för dessa båda mästerskap, och då har antalet startande lag varit 18 resp 30. Vad tycker du om föreningslagtävlingen vid SM i fältskytte?

1. Inkludera även JSM-klassen och ha en gemensam föreningslagtävling för diopterskyttarna. I JSM har ju ändå, under de tre senaste åren, endast ett föreningslag ställt upp bland juniorerna. 17,3%

x. Givetvis bör vi ha skilda föreningslagtävlingar, eftersom inte alla skjuter på samma villkor. Detta är troligen den enda tävling i RF där inte alla deltagare tävlar på samma villkor. 69,2%

2. Det är bra som det är, fler föreningar kan få ihop lag med en sammanslagen lagtävling för föreningslag. Vi kan bortse från att man har olika svårighetsgrader i tävlingen. 13,5%

Sammanfattning:

Här ger de aktiva ett klart och tydligt besked. På SM Fält vill man ha skilda lagtävlingar för öppen klass och veteraner i föreningslagtävlingen. När det gäller SM-medaljer bör alla tävla på samma villkor. All form av handicap förkastas.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

5. Av tradition ligger Gevärssektionens årsmöte vid ett större luftgevärsarrangemang. Detta innebär naturligtvis att det kommer många deltagare från luftgevärsleden, dessa delegater är ju redan på plats. Skall någon från en annan gren ta sig till mötet så kostar det ett par 1000-lappar extra vilket inte föreningarna tycker det är värt eftersom man ändå är i underläge. Många menar att eftersom årsmötet inte är grenneutralt är det inte lönt att skicka in motioner eller andra då det visat sig att en luftgevärsdelegaterna hela tiden har majoriteten bland beslutsfattarna. Vad tycker du?

1. Årsmötena bör ligga på grenneutrala platser och tidpunkter. Då behandlas och värderas alla grenar lika högt. De olika distrikten bör uppmanas att skicka delegat till mötet. Dessutom kan givetvis föreningsrepresentanter komma till mötet 67,6%

x. Bra som det är. Viktigt är att så många delegater som möjligt finns på mötena. 1,9%

2. Lägg gärna mötet tillsammans med ett större arrangemang, men då bör dessa arrangemang alterneras, luftgevär vart tredje år, korthåll vart tredje år och 6,5 vart tredje år. 30,6%

Kommentarer:

 • Kan eventuellt tänka mig roterande enl 2 men då tappar man kontinuiteten och får väldigt färgade möten (ST)

Sammanfattning:

En sak kan man konstatera, nuvarande upplägg gillas inte av de svarande. Drygt 98% vill ha en förändring för att få en likvärdering värdering av våra olika grenar. 2/3 av de svarande vill att årsmötena läggs på en grenneutral arena och tidpunkt. 1/3 kan tänka sig att den läggs i samband med större arrangemang men då med en tydlig rotation mellan våra olika verksamheter.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6. I dagsläget krävs att alla arrangörer skall infordra tävlingslicens-id för alla skyttar som anmäls till en tävling. Man kräver också att alla resultatlistor skall innehålla deltagarnas tävlingslicens-id. Eftersom skyttarna behåller samma id år från år så kan man ju inte se att en skytt löst tävlingslicens bara för man får tillgång till en skytts tävlings-id. Tycker du att det är nödvändigt att ha denna tidskrävande hantering av licens-id.

1. Vid tävlingar med föranmälan bör arrangören ha ansvaret att kolla upp att tävlingslicensen är betald via Skyttesportförbundets hemsida, där all som betalt årets licens skall vara registrerade. Vid tävlingar med anmälan på plats bör aktuellt distrikt åläggas att göra stickprov ur presenterade resultatlistor. 33,6%

x. Alla som har löst tävlingslicens bör ha ett kort att uppvisa vid upprop. Detta skall förnyas varje år, så att man på ett enkelt sätt kan se att årets licens har lösts. 42,7%

2. Bra som det är. Även om själva licensen inte säger att årets avgift inbetalts, så skrämmer det alltid några. Ansvaret för kontroller och påminnelser bör ligga helt på central nivå  23,6%

Kommentarer:

 • inte fasiken ska arrangörn sitta o leta nr (DA)
 • Slå ihop 1:ns första del med x så blir det bra (GO)
 • Om föreningarna håller medlemsregistret uppdaterat i IdrottOnline och alla använder tävlingskalendern kan man bara anmäla skyttar som betalt tävlingslicensen, ingen manuell hantering av arrangören krävs, om alla gör som det är tänkt är problemet löst.
  Vid efteranmälan får arrangören kontrollera om skytten har licens, har denne inte licens nekas skytten att starta/stryks resultatet ur resultatlistan. Håller med om att licensnr i resultatlistan då blir onödigt. (VÄ)

Sammanfattning:

Detta är ju en fråga om hur vi skall säkerställa att deltagare i våra arrangemang verkligen har tävlingslicens. I dag har vi en bristfällig ansvarsfördelning i denna fråga och detta gillas av 23,6% av de svarande. Önskar skyttesportförbundet något alternativ med större ansvar och bättre kontroll så är önskemålet i första hand (42,7%) att de som löst licens skall ha ett kort att visa upp vid upprop/anmälning. Ett alternativ, om detta inte skulle vara kostnadsmässigt relevant, som också är gångbart är att decentralisera kontroll och ansvar till arrangörerna med hjälp av distrikten (stickprovskontroller).

 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

7. I dagsläget har vi fyra st åldersklasser bland veteranerna, 55, 65, 70 och 75. Regelverket skrivs ju i första hand för föreningsnivån. Det har framförts synpunkter på att föreningarna i allmänhet inte har behov av fyra veteranklasser. Med anledning av detta slås ofta olika veteranklasser ihop och det varierar ofta från tävling till tävling. Detta skapar kaos när man skall slå ihop resultat från olika deltävlingar.  Vad tycker du om detta?

1. Räcker med obligatoriska klasserna 55 och 65. Finns behov av fler klasser, kan t ex 70 och 75 användas. 25,9%

x. Som obligatoriska veteranklasser bör vi ha 55, 65 och 73. 57,1%

2. Bra som det är. Det finns ett behov att dela upp veteranerna i fyra klasser. 17,0%

Kommentarer:

 • Tillägg på sista frågan, räcker väl att benämna det som veteran ställning och vet liggande oavsett ålder. Många ur klass 55 vill inte skjuta ställning, och nu finns ingen ligg klass för dom, sålunda skjuter de inte. (VÄ)
  • Svår fråga, spontant vill jag säga 1, men man vill inte skrämma iväg någon skytt heller(och skyttegubbar är lättskrämda). Vet inte hur min fysiska status kommer vara när jag är 75år, men det kan nog vara svårt att konkurrera med en som är 10 år yngre. Så samtidigt kan jag även stödja fyra klasser. (ST)

Sammanfattning:

Här kan man konstatera att de aktiva tycker att vi har för många veteranklasser. En klar majoritet (57,1%) tycker att vi bör gå ner till tre veteranklasser.

 

Allmän kommentar:

 • Tyvärr så är jag inte så insatt i korthåll samt dom frågor enkäten gällde..
  Min röst hamnar på dom aktiva skyttarna i detta avlånga land.
  Byråkrater/professionella instruktionsmakare brukar ha en tendens att tappa sin verklighetsuppfattning inom tid..(UP)

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1