Hoppa till sidans innehåll

Funderingar runt 6,5-skyttet

30 MAJ 2011 12:47
Nu är vi mitt i banskyttesäsongen och det kan ju vara på tiden att göra vissa reflektioner över varför det är som det är. 6,5-skyttarna minskar överallt och medelåldern stiger i leden. När vi hade vårt kretsmästerskap för någon vecka sedan så var vi 16 veteraner, ingen senior och ingen junior. Detta visar ju med all tydlighet år vilket håll verksamheten är på väg.
 • Skapad: 30 MAJ 2011 12:47

Vill vi förändra denna trend så måste ju någon form av vitamininjektion sättas in av de beslutande. Men eftersom inget görs så måste vi väl tolka det som att intresse för denna verksamhet saknas hos de beslutande.

Tvärtom har man gjort en hel del förändringar som gör skyttarna missnöjda, försvårar det administrativa och försämrar tillgängligheten till 6,5-verksamheten.

Tycker att bl a nedanstående punkter är oförklarliga och snarare har fört verksamheten bakåt än framåt:

1/ Mediebevakningen av våra större tävlingar

För att kunna behålla nuvarande skyttar och skapa intresse hos nya är det av största vikt att mediebevakningen vid våra större tävlingar sköts ordentligt. Vi 6,5-skyttar har under de senaste månaderna genomfört några av våra största tävlingar inom fältskyttet. Jag tänker då i första hand på Vinterriksskyttet i Västerbotten, SM i fältskytte i Tornedalen och Fältskyttekårens tävlingar i Stockholm.

Av dessa arrangemang har inget skickats ut till TT och således har spridningen av referat och resultat varit minimala. I vår egen tidning fanns några foton från Fält-SM och några få rader om Fältskyttekårens tävlingar. Men vi borde fått betydligt mera i form av fylliga referat från dessa tunga arrangemang

En skytt som reagerade, påpekade saknaden av referat från Fält-SM för Skyttesportförbundets kommunikatör Josefin Warg. Svaret vederbörande skytt fick var: ”Vilket SM????”. Detta visar ju på det bristande intresse och kunskap som finns från de styrande för 6,5-skyttet.

Förslag: Skapa ett nätverk över personer på olika platser i landet som är lämpliga att bevaka våra större arrangemang och kontakta lämpliga skribenter i förväg och säkerställ på så sätt referat från våra större arrangemang. Plats i vår tidning för referat av de allra tyngsta tävlingarna måste skapas.

 

2/  För många skott på tavlan i banskytte

Detta finns i gällande regelbok:

I annat fall får skytten tillgodoräkna sig de fem högsta valörerna och vid skjutning skott för skott den högsta valören, förutsatt att det på någon tavla saknas ett skott. Om det inte saknas skott på någon tavla, eller om skytten får fler än ett skott för mycket på tavlan, utan att själv orsaka det, skall omskjutning äga rum.

Detta innebär ju att om t ex skytten på tavla 30 tappat ett skott i en ställningsserie och om skyttarna 1, 2, 3, 4 och 5 har ett skott för mycket på sin tavla, så får alla dessa fem räkna sina bästa skott?!?!?!

Det innebär också att en final, större eller mindre kan avgöras till en skytts fördel utan att han själv skjutit det avgörande skottet?!?!?!?

Förslag: Gå tillbaka till att, de fem bästa skotten får räknas om någon av grannarna har tappat ett skott. I skjutningar med markering efter varje skott (t ex avslutande finalskotten i ett mästerskap) bör omskjutning alltid ske om någon får två eller flera skott på sin tavla. Detta ger större rättvisa och lockar inte till oegentligheter

 

3/  Laddningen i fältskytte

Detta finns i gällande regelbok:

Vid eldställningarna:

1. I aktuell skjutställning, eller sittande med minst ett knä i marken, mynningen i skjutriktningen,

Är det någon som kan ladda i ”sittande med minst ett knä i marken”?!?!?!?! Säkerhetsmässigt och rättvisemässigt måste det vara en katastrof dels att vissa omgående får kasta sig ned och titta på figurernas storlek i ringkornet, medan andra inte får denna möjlighet och dels att laddningen sker i olika ställningar.

Förvirringen blev än större förra året då det klart deklarerades att det var tävlingsledaren för berörd tävling som bestämd i vilken ställning laddning skulle ske!?!?!? Detta när det inte går att ladda i liggande skjutställning när vänstermontage är monterat?!?! Är det någon som egentligen vet vad som gäller???

Förslag: Ladda med minst ett knä i marken eller på knästationer med möjlighet att ladda i  sittande skjutställning

 

4/ Klassindelningen på veteransidan

Detta finns i gällande regelbok:

Åldersklasser

GF 15* Skytt som under året fyller lägst 12 och högst 15 år

GF 17 Skytt som under året fyller högst 17 år

GF 55 Skytt som under året fyller lägst 55 år

GF 65, GF 70, GF 75 Skytt som under året fyller lägst 65, 70 respektive 75 år

Ett förhastat beslut som fattades i samband med Skytteforum förra året. Kan ju inte vara vettigt att öka antalet klasser när de aktivas antal hela tiden minskar. Har ju också visat sig på de flesta tävlingar att två klasser slås samman eftersom underlag saknas för fyra veteranklasser.  I vissa tävlingar slår man samman klasserna  65/70 och i andra slår man samman 70/75. Naturligt vis bör man i regelverket peka med hela handen om vad som skall gälla och inte ha ett regelverk som man hela tiden måste korrigera inför en tävling.

Förslag: Ta bort antingen klass 70 eller klass 75, så hamnar vi på rätt nivå och vi får en likriktare på  alla tävlingar.

 

5/  När anses man ha löst tävlingslicensen

Detta finns i gällande regelbok:

Aktivitetskort löses via egen förening och gäller för kalenderår

Oklart när skytten anses ha löst aktivitetskort. Normalt sett borde det anses att skytten har löst aktivitetskort när han/hon inbetalt föreskriven summa till sin förening eller????? Skall skytten vänta med sitt tävlande till dess hans/hennes förening har registrerat inbetalningen och till dess att Skyttesportförbundet har skickat ut kortet till berörd förening och till dess att föreningen lämnat över kortet till den berörde skytten. I värsta fall kan det dröja månader efter det att skytten betalt in av- giften till dess att han får sitt aktivitetskort.  Detta försvårar verkligen nyrekryteringen av nya skyttar.?!?!?!

Förslag. Skytten skall anses ha löst aktivitetskort när stipulerad summa inbetalats till skyttens förening.

 

6/  När skall tävlingslicens krävas

Detta finns i gällande regelbok:

Aktivitetskort är obligatoriskt vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år eller mer.

Undantag gäller för skyttar som endast deltar i den egna föreningens verksamhet, utan att andra föreningars skyttar är inbjudna, samt för deltagare i arrangemang med rekryterings och propagandasyfte för allmänheten. Undantag gäller också för deltagande i hemmabanetävlingarna Skyttiaden luftgevär, Svenska Dagbladets Riksskytte gevär 6,5 och korthåll, samt Värmlandsserien kpist.

Luddigt skrivet, men det framgår bl a att skyttar som deltar i tävlingar där andra föreningar skyttar är inbjudna måste ha aktivitetskort. Däremot behöv det inte t ex i Svenska Dagbladets Riksskytte.

Denna skrivning får oanade konsekvenser och omöjliggör helt och hållet nyrekrytering för vissa föreningar. Vår förenings basverksamhet samordnas med fyra andra föreningar och vi har således gemensamma serietävlingar. Dessa tävlingar är vår största inslussning av nya skyttar. Men eftersom skyttar från flera föreningar deltar får man inte deltaga i verksamheten utan att ha tävlingslicens/aktivitetskort.

Om en person som är intresserad av skytte kommer till oss så skall han alltså gå igenom följande procedur innan han får ställa upp i vårs serietävlingar:

 • Gå igenom en studiecirkel för att så småningom kunna klara gevärsskyttekortet (c:a 2-3 veckor)
 • Vänta på lämpligt tillfälle på att träffa en examinatör för gevärsskyttekortet  (c:a 2-3 veckor
 • Vänta på att gevärskyttekortet skickas ut till föreningen som sedan vidaresänder detta till berörd skytt (c:a 2 veckor)
 • Betala in avgift till föreningen och vänta tills tävlingslicensen skickas tillbaka till berörd förening för vidaresändning till skytten (c:a 3-4 veckor)

Således tar det i bästa fall 9-12 veckor (2-3 månader) innan denne nybörjare får vara med i vår förenings löpande verksamhet.

Med dessa förutsättningar är det helt omöjligt att sköta någon form av nyrekrytering!!!!

Förslag:. Låt alla skyttar vara med i föreningens basverksamhet utan aktivitetskort och lägg över ansvaret på föreningar/distrikt att se till att de skyttar som skall ha aktivitetskort skaffar det

 

6/  Klassificeringstidpunkt

Vid årets årsmöte för Gevärssektionen beslöts att all klassificering av skyttar skall flyttas från 1 jan till 1 okt. Detta beslut slog ner som en chock hos många föreningar. Borde inte denna fråga analyserats bättre och diskuterats med våra olika distrikt. Eftersom årsmötet låg vid luftgevärs-SM så var det förmodligen en majoritet av luftgevärsskyttar som låg bakom beslutet.

Tycker detta är beklämmande… I stadgarna på såväl lokal, regional som central nivå står att verksamhetsåret skall vara kalenderåret. Nu har man tydligen infört något nytt som vi kan kalla ”tävlingsår” som alltså inte är detsamma som verksamhetsår.

De praktiska problemen är stora och kan bl a sammanfattas med följande:

 • Sammanhängande tävlingar typ serietävlingar och liknande går på många håll över den 1 oktober i både ban- och fältskytte. I denna typ av tävlingar måste ju skyttarna vara i samma klass under tävlingens gång eftersom resultat och liknande ackumuleras till ett slutresultat.
 • Inga mästerskap kan läggas under oktober-november-december för de hör ju till kommande års tävlingsår (men innevarande verksamhetsår).
 • I  verksamhetsberättelsen skall man alltså fortsättningsvis redogöra för månaderna 4-12 i föregående tävlingsår och månaderna 1-3 i innevarande tävlingsår. Snacka om rörighet som slår hårt på administrationen i föreningarna.
 • Tidigare har man i lugn och ro över jul- och nyårshelgen kunnat titta över klarade kompetenser och då även klassförändringar som är aktuella. Nu skall detta alltså ske på natten mellan 30 sep och 1 oktober.

De föreningar som jag pratat med meddelar att man struntar den ändrade klassificeringstidpunkten och kommer även i fortsättningen att klassificera vid årsskiftet och följa stadgarna som säger verksamhetsåret är kalenderåret.

Förslag: Gå omgående tillbaka till att klassificera om skyttarna vid årsskiftet. Gäller i varje fall för 6,5-verksamheten.

 

7/  Representation av Gevärssektionen vid SM

Vid årets Fältskytte-SM i Tornedalen fanns tydligen ingen representant för Gevärssektionen. Grenledaren hade tydligen förhinder, men då hade ju någon annan i Gevärssektionen kunnat ta hans plats. Fanns alltså ingen som kunde ta i ev regeltolkningar vid detta SM. Fanns heller ingen som kunde tacka arrangörerna för ett väl genomfört arrangemang. Har fått signaler om att många av skyttarna skämdes över uteblivandet av tacket till arrangörerna.

Tydligen var det en skytt som i samband med prisutdelningen framförde skyttarnas tack till arrangörerna! Men var fanns Gevärssektionen?????

Förslag: Vid alla Svenska Mästerskap och Riksmästerskap måste det finnas någon från Gevärssektionen som tar ansvar för tävlingens genomförande

 

8/  Förenings- och tävlingslicensavgifter

Nyligen har Skyttesportförbundet avhållit sitt årsmöte och som vanligt har informationen från detta möte varit bristfällig. Kan bara konstatera att det fanns ett förslag om följande höjningar:

 • Aktivitetskortet skulle höjas från 250 till 300 kr (+ 20 %)
 • Föreningsavgiften skullem höjas från 500 kr till 1500 kr  (+ 200 %)

Förutsätter att förslagen gick igenom. Onekligen en kraftig höjning då kostnadsindex för närvarande ligger på 3-4 %.

Anledningen till den kraftiga höjningen måste ju vara ett kraftigt underskott i resultaträkningen. Detta måste ju i sin tur bero på dåligt underlag vid budgeteringen. Är det möjligen så att man hade överskattat intäkterna på aktivitetskorten och föreningsavgifterna.

Om nu avgifterna kommer att höjas till de nivåer som nämnts ovan förutsätter jag att man även har tittat på kostnadsbiten och även slimmat kostnadssidan.

Förslag: Granska kostnadsposterna och se hur mycket resp verksamhet bidrar med i form av aktivitetskort och föreningsavgifter och se om samma fördelning finns på kostnadssidan. Dessa relationer bör sedan redovisas offentligt.

 

Vad tycker du i ovanstående frågor???? Hur gärna av dig med synpunkter!!!!

Tacksam för såväl positiva som negativa synpunkter!!!

 

klasg

 

Skribent: Bo Knoblauch

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1