Hoppa till sidans innehåll

Lite nytt om 6,5 skyttet.

28 MAJ 2013 22:07
  • Skapad: 28 MAJ 2013 22:07

Så har vi då äntligen ett gällande regelverk igen! Igår kom på Skyttesportförbundets hemsida upp följande:

 

Regelbok Nationellt skytte uppdaterad

2013-05-27 21:55

 

Det finns en ny version av regelbok nationellt skytte med ett fåtal ändringar.

 

Ändringarna omfattar:

- Utgångsdatum på första sidan borttaget

- Även klass 55 rekommenderas längre skjuttid i gevär 6,5 fält (4.4.2)

- Laddning i gevär 6,5 fältskytte åter till gamla metoden med minst ett knä i marken och med pipans mynning i skjutriktningen (4.4.5)

 

Äntligen skulle man vilja säga. Om det inte var fler ändringar så ställer man ju sig frågan varför inte detta kom upp vid årsskiftet, då hade vi ju sluppit vara regel-lösa i ett halvår.

Generellt sett är jag positiv till de ändringar som gjorts och nu kan vi alltså boka av dem.

 

Kvar finns emellertid nedanstående frågor och jag presenterar dem i form av en enkät med tre alternativa svar. Vore tacksam om alla som fick detta mail kunde svara och tala om sin åsikt. Ju fler röster vi får in, ju starkare blir svaret. Du kan svara via mail, via brev eller via telefon. Svara senast den 15 juni.

Jag kommer att räkna rösterna på de olika svaren och sammanställa svaren. Vill du komma med lite extra synpunkter så var inte rädd för att skriva ned dem och bifoga dem med din ”svars-rad”.

Jag kommer att föra sammanställningen av enkäten vidare liksom ev andra synpunkter, dock utan att ange namnet på den som fört fram synpunkterna.

Passa alltså på att tala om vad du tycker!

 

1.      I dagsläget har vi 4 st veteranklasser, G 55, G 65, G 70 och G 75. Vad tycker du om detta?

 

1. Skulle föredra att vi gick ner till 3 st veteranklasser. Lämpligen G 55, G 65 och G 72.

x. Tycker att det är bra som det är

2. Tycker att vi skall ha fler veteranklasser

 

2.      I dag sker all omklassificering den 1 okt, trots att verksamhetsåret enligt våra stadgar börjar den 1 januari. Vad tycker du om detta?

 

1. Tycker 1 oktober är ett lämpligt datum

x. Tycker varken 1 okt eller 1 januari är bra.

2. Tycker 1 januari är bättre. Då sammanfaller tidpunkten för omklassificeringen med verksamhetsåret.

 

3.      I dag gäller i banskytte, att om någon skyttar har ett skott för lite på sin tavla, så får alla som har för många skott på sin tavla räkna sina bästa skott. Detta oavsett hur många skyttar som har för många skott och oavsett hur långt ifrån den tavlan med för lite skott man ligger.

1.  Endast om någon av de närmaste grannarna har ett skott för lite får man räkna de bästa skotten. I annat fall skall omskjutning ske enligt gängse princip*/.

x. Endast om någon av de närmaste grannarna har ett skott för lite får man räkna de bästa skotten. I annat fall skall omskjutning ske enligt gängse princip*/. I mästerskapsfinaler där markering sker skott för skott skall dock alltid omskjutning ske enligt gängse princip*/. Detta eftersom man aldrig skall kunna vinna en final p gr av att någon annan har avlossat ett avgörande skott.

2. Bra som det är.

 

*/ med gängse princip menas att man aldrig kan få fler poäng än de bästa skotten man har på sin tavla och aldrig mindre poäng än de sämsta som man har på sin tavla

 

4.      Under senaste åren har vi i våra fältskjutningar fått med kikarskyttar som deltar blandat med våra övriga fältskyttar. Vad tycker du om det?

1.  Gillar det inte, deras verksamhet är svår att samordna med vår, utan kraftiga störningar.

x. De är välkomna men bara om de går i egna patruller

2. De är välkomna och det är inga som helst problem att blanda dem med övriga fältskyttar.

 

5.      Ibland reagerar jag liksom många andra på de beslut som fattas alternativt inte fattas på central nivå. Hur tycker du att vi skall få fram våra åsikter och synpunkter till beslutsfattarna?

1. Tycker att alla kontakter med de styrande skall ske via motioner till Gevärssektionens årsmöte

x. Tycker vi skall lita helt och hållet på de som beslutar. Vill de veta vad de aktiva tycker så får de själva ta initiativ till att fråga de aktiva skyttarna.

2. Tycker det är bra att aktuella frågeställningar tas upp i olika enkäter, likt den du nu läser. Att svaren sammanställs och sedan skickas till beslutsfattarna. Att kompletterande synpunkter kan föras vidare utan att ange vem som har kommit med resp åsikt.

 

Vad tycker du i dessa fem frågor. Vilket alternativ tycker är bäst. Ditt svar är viktigt!

Svara senast den 15 juni. Då sammanställer jag rösterna och skickar dem vidare.

Du kan svara:

På mail till:  This is a mailto link

Med brev till:  Klas Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74  Järfälla

På telefon :  tel 076/213 8232 eller 08/583 55179

 

Jag väntar med spänning på ditt svar!

 

Med skyttehälsningar och hopp om en 3-vklig sommar!

 

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1