Hoppa till sidans innehåll

Så har då årets nyheter i Regelboken presenterats.

02 FEB 2012 19:27
Om vi håller oss till 6,5 skyttet så är det glädjande att vi nu fått gehör för några av de punkter som vi framfört under en längre tid, nämligen:
  • Skapad: 02 FEB 2012 19:27

  1. Nu är det tillåtet att delta i tävlingar med rekryteringsinriktning utan att först ha skaffat Gevärsskyttekort och Tävlingslicens .
  2. Nu räcker det med att de som efteranmäler sig till en tävling visar tävlingslicensen på tävlingsplatsen.
  3. Kompetenserna för GF 3 och GF 4 har nu höjts och tabellen är omräknad.
  4. Måtten på den pall som veteraner får använda har nu justerats till rimliga mått.
  5. Ökad generositet för färdigskjutning vid eldavbrott har skrivits in.

 

 

Men….

Varför har man inte lyssnat på de frågor som 6,5-skyttarna under den senaste tiden

framfört önskemål om  att få ändrade????

 

Laddning i fältskytte 

Med minst ett knä i marken eller i sittande skjutställning, med mynningen i skjutriktningen….

 

83 % av 6,5-skyttarna vill ha ovanstående kommando

 

För många skott på tavlan i banskytte

Om en skytt utan att själv orsaka det får ett skott för mycket på sin tavla får skytten tillgodoräkna sig de högsta valörerna om ett skott saknas på någon av grannarnas tavlor. I andra fall och alltid vid skjutning med markering skott för skott skall omskjutning äga rum.

 

92 % av 6,5-skyttarna vill ha ovanstående regelförändring

 

 

Antalet klasser i nationella skyttet

Antalet prestationsklasser skall vara oförändrade. Åldersklasserna 15, 55, 65 och 75 skall vara obligatoriska. Vid större tävlingar då behov finns för ytterligare klasser kan 17, 60 och 70 tillföras.

 

78 % av 6,5-skyttarna tycker att vi har för många veteranklasser och vill se en förändring med ovanstående inriktning

 

Klassificeringstidpunkt för 6,5-skyttet 

I gevär 6,5 består ett verksamhetsår av ett kalenderår. All klassificering av skyttar sker i samband med att ett nytt verksamhetsår startar den 1 januari.

 

64 % av 6,5-skyttarna vill att klassificeringstidpunkten skall vara densamma som verksamhetsåret

 

 

Hör gärna av dig till undertecknad med synpunkter i ovanstående frågor!!!

 

klasg

 

 

 

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1