Hoppa till sidans innehåll

Sammanställning enkätsvar

16 JUN 2013 18:59
Enkäten utsändes till 380 st 6,5-skyttar. Totalt inkom 83 st svar vilket motsvarar en svarsprocent på 21,84 %. Svarsfrekvensen får anses förhållandevis hög.
Svaren har sammanställts och redovisas och kommenteras nedan:
  • Skapad: 16 JUN 2013 18:59

.      I dagsläget har vi 4 st veteranklasser, G 55, G 65, G 70 och G 75. Vad tycker du om detta?

 

1. Skulle föredra att vi gick ner till 3 st veteranklasser. Lämpligen G 55, G 65 och G 72. (82,7 %)

x. Tycker att det är bra som det är (17,3 %)

2. Tycker att vi skall ha fler veteranklasser (0,0 %)

Kommentarer: Drygt 8 av 10 vill alltså ha färre veteranklasser än vad vi har i dagsläget. Det finns två svar som i stället föreslår klasserna 55-65-75 och ett svar föreslår att vi skall ha två veteranklasser 60 och 70

 

2.      I dag sker all omklassificering den 1 okt, trots att verksamhetsåret enligt våra stadgar börjar den 1 januari. Vad tycker du om detta?

 

1. Tycker 1 oktober är ett lämpligt datum (17,3 %)

x. Tycker varken 1 okt eller 1 januari är bra. (0,0 %)

2. Tycker 1 januari är bättre. Då sammanfaller tidpunkten för omklassificeringen med verksamhetsåret. (82,7 %)

Kommentarer: Drygt 8 av 10 som tycker att omklassificering för 6,5-skyttet skall ske när verksamhetsåret startar den 1 jan.

 

3.      I dag gäller i banskytte, att om någon skyttar har ett skott för lite på sin tavla, så får alla som har för många skott på sin tavla räkna sina bästa skott. Detta oavsett hur många skyttar som har för många skott och oavsett hur långt ifrån den tavlan med för lite skott man ligger.

1.  Endast om någon av de närmaste grannarna har ett skott för lite får man räkna de bästa skotten. I annat fall skall omskjutning ske enligt gängse princip*/. (22,0 %)

x. Endast om någon av de närmaste grannarna har ett skott för lite får man räkna de bästa skotten. I annat fall skall omskjutning ske enligt gängse princip*/. I mästerskapsfinaler där markering sker skott för skott skall dock alltid omskjutning ske enligt gängse princip*/. Detta eftersom man aldrig skall kunna vinna en final p gr av att någon annan har avlossat ett avgörande skott. (63,3 %)

2. Bra som det är. (14,7 %)

*/ med gängse princip menas att man aldrig kan få fler poäng än de bästa skotten man har på sin tavla och aldrig mindre poäng än de sämsta som man har på sin tavla

Kommentarer: Drygt 85 % vill ha en förändring. Klar majoritet finns för det mittersta alternativet.

 

4.      Under senaste åren har vi i våra fältskjutningar fått med kikarskyttar som deltar blandat med våra övriga fältskyttar. Vad tycker du om det?

1.  Gillar det inte, deras verksamhet är svår att samordna med vår, utan kraftiga störningar.

 (5,8 %)

x. De är välkomna men bara om de går i egna patruller (26,0 %)

2. De är välkomna och det är inga som helst problem att blanda dem med övriga fältskyttar. (68,3 %)

Kommentarer: Kikarskyttarna skall alltså känna sig hjärtligt välkomna i vår familj. Det finns ett antal svar som framfört att de bör gå i egna patruller eftersom de kan mäta upp avstånden och risken finns att de kommunicerar detta till icke kikarskyttar. Noteras bör dock, att enligt det provisoriska reglemente vi verkar efter, förbjuder alla former av avståndsmätare för kikarskyttarna. De har dock en fördel då det är lättare att bedöma avståndet med hjälp av figurens storlek i förhållande till ringkornet med ett kikarsikte än med en vanlig diopter.  

 

5.      Ibland reagerar jag liksom många andra på de beslut som fattas alternativt inte fattas på central nivå. Hur tycker du att vi skall få fram våra åsikter och synpunkter till beslutsfattarna?

1. Tycker att alla kontakter med de styrande skall ske via motioner till Gevärssektionens årsmöte (15,1 %)

x. Tycker vi skall lita helt och hållet på de som beslutar. Vill de veta vad de aktiva tycker så får de själva ta initiativ till att fråga de aktiva skyttarna. (0,0 %)

2. Tycker det är bra att aktuella frågeställningar tas upp i olika enkäter, likt den du nu läser. Att svaren sammanställs och sedan skickas till beslutsfattarna. Att kompletterande synpunkter kan föras vidare utan att ange vem som har kommit med resp åsikt. (84,9 %)

Kommentarer: De som svarat är överlag positiva till olika typer enkäter för att känna av vilka åsikter de aktiva har. Många (både de som svara 1 och 2) har dock menat att en kombination mellan svar 1 och 2 är bästa vägen att få ändringar till stånd.

 

 

Svaren finns till påseende hos mig fram t o m den 15 juli.

Det är min förhoppning att regelkommittén nu skall beakta de svar som inkommit på den gjorda enkäten. Det finns klara majoriteter i alla fem frågorna och det finns inget som pekar på att dessa svar skulle avvika från övriga 6,5-skyttars åsikter.

Noteras bör dock att enkäterna endast skickats till 6,5-skyttar och frågor och svar ovan är endast applicerbara på denna verksamhet.

 

Med skyttehälsningar och hopp om en 3-vlig sommar!

 

klasg

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1