Hoppa till sidans innehåll

Tankar om 6,5-skyttet:

07 FEB 2011 08:09
Som nybliven pensionär har man fått lite mera tid på sig att ägna åt skyttet.
Fältskyttesäsongen är i gång och vi har fått ett nytt reglemente att följa. Efter att ha varit ute på ett antal 6,5-fältskjutningar tycker jag det kan vara dags med lite reaktioner och frågeställningar till alla 6,5-skyttar. Mina erfarenheter i år begränsar sig till skjutningar i Mälardalen och det är ju fullt möjligt att det ser annorlunda ut på andra platser.

 • Uppdaterad: 07 FEB 2011 08:38

 Först något positivt.

 1. Proppen

Efter att ha dragit igång dialogen om att det är bra att använda proppen för att underlätta visitationen, så har användandet nu ökat kraftigt. Skulle tro att vi för närvarande ligger på 65-75% användning. Vi kommer dock även fortsättningsvis att mjukt argumentera för att använda proppen och inte leka poliser på skjutningarna, allt för att vi skall få en positiv syn på proppen. Men tycker nu att vi kommit så långt i frågan att jag ämnar lägga ner vidare diskussioner i denna fråga.

 

     2.   Laddning i fältskytte.

I nya regelboken står: ” I aktuell skjutställning, eller sittande med minst ett knä i marken, mynningen i skjutriktningen, . SEX PATRONER LADDA OCH SÄKRA”

Vad innebär detta???

Lite historik:

 • T o m 2008 gällde att vi ladda med minst ett knä i marken
 • Fr o m 2009 gällde laddning i aktuell skjutställning
 • Detta korrigerades senare under året till att vi skulle ladda i skjutställning eller med minst ett knä i marken. Detta beroende på att det var omöjligt att ladda mausersystem med vänstermontage i skjutställningen.
 • Inför SM i fält 2010 fick vi beskedet från gevärssektionen att beslutet i vilken ställning laddning skulle ske, skulle fastställas av tävlingsledaren. Det var alltså inte upp till skytten själv att välja.

VAD GÄLLER NU??? (de flesta här i Mälardalen har gått tillbaka till att laddning skall ske med minst ett knä i marken.)

Vilket av nuvarande alternativ tycker du skall gälla?

 1. Laddning skall ske med minst ett knä i marken
 2. Laddning skall ske i aktuell skjutställning eller med minst ett knä i marken
 3. Laddning skall ske i skjutställningen
 4. Laddning skall ske med minst ett knä i marken eller i sittande skjutställning (=knämål)

Här gäller ju att ta hänsyn till både säkerhets- och rättviseaspekten.

 

     3.   Klassindelningen

Lite historik

 • I förra regelboken fanns följande obligatoriska klasser i 6,5-skyttet 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 56 och 66, alltså 9 olika klasser. Dessutom användes andra klasser frivilligt när behov ansågs föreligga t ex 72, 66 st och 20.
 • Inför årets Skytteforum ryktades om att man skulle ändra klassindelningen på veteransidan till 55. 65 och 75 vilket jag tyckte var vettigt eftersom veteranernas skara ökat kraftigt på sista tiden. Men av någon konstig anledning tillkom klass 70 efter diskussioner på Skytteforum..  Detta innebär att vi plötsligt hade följande klasser 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65, 70 och 75, alltså 11 klasser. Dessutom tillkommer då frivilliga klasser som man anser behöva på olika tävlingar.

Den naturliga frågan är ju: Är detta vettigt att öka från 9 till 11 klasser samtidigt som deltagarantalet minskar vid våra olika tävlingar????

Tydligen har inte arrangörerna i Mälardalen anammat den nya klassinelningen, denna har hanterats på olika sätt. Ett axplock nedan:

 • Januariträffen och Regionskjutningarna i Stockholm har haft klasserna 15, 17/1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65/70 och 75 (har alltså slagit samman 17/1 till en klass och 65/70 till en klass, alltså 9 olika klasser
 • Roslagsträffen har haft klasserna 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65 och 70+. Alltså 10 klasser.
 • Bergslagsträffen har klasserna 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65, 65Ligg, 70 och 75. Alltså 12 klasser.

Här måste vi ju tänka på vad som är rimligt. Vi måste ju sträva efter att vi har så många skyttar så att det verkligen blir tävlingar i alla klasser. Dessutom måste vi ju tänka på arrangörerna av olika tävlingar som skall ha ett prisbord i varje klass. Ju färre deltagare i en klass, ju mindre pengar till prisbordet.

Om du bortser från din egen ålder och situation vilken klassindelning av nedanstående tycker du skulle vara bäst för 6,5-skyttet?

 1. 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65, 70, 75  = 11 klasser allt enligt regelboken
 2. 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 60, 65, 70, 75 = 12 klasser, regelboken + klass 60
 3. 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65li, 65 stä, 70, 75 = 12 klasser, regelboken men klass 6 uppdelad i ligg och ställn
 4. 15, 17/1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65/70, 75  = 9 klasser, regelboken men klasserna 17/1 och 65/70 har slagits samman
 5. 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65, 70+ = 10 klasser, regelboken men klasserna 70/75 sammanslagen

Vad tycker du är bäst??

 

Så två pop-up-frågor

 

     4.   Kikarskyttar

Vi har nu fått med oss ett antal ”kikarskyttar” på våra fältskjutningar. De skjuter med stöd och kikarsikte och tävlar mot varandra. De tävlar under benämningen ”klass X”. I dagsläget har vi med 10-15 av dessa skyttar på våra fältskjutningar. Vi tycker det är en positiv utveckling av vår sport. Vad tycker du??

 

 

     5.   Ljuddämpare på SAUER

På olika håll undersöker man nu om det går att få fram ljuddämpare till SAUER. Vi förutsätter att  t ex precision och mirage inte skall försvåra skytte. Detta skulle kanske kosta några kronor, men i gengäld skulle vi få en betydligt bättre miljö för såväl skyttar som de kringboende till tävlingsplatserna. Vad tycker du om detta????

 

Vore tacksam om jag kunde få svar från dig vad du tycker om frågorna 2, 3, 4 och 5 ovan!

 

Ha de… vi ses på fältskyttestigen

 

klasg

 

 

Skribent: Bo Knoblauch

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1